Kodeksy etyczne

Posiadanie kodeksu może być pierwszym krokiem do budowania odpowiedzialnego biznesu. Posiadanie kodeksu etyki w biznesie jest przejawem odpowiedzialności, a także stanowi zbiór zasad jakimi każdy pracownik danej firmy powinien kierować się w podejmowaniu decyzji, kontaktach biznesowych, a także w codziennym funkcjonowaniu firmy.

Swoje kodeksy etyczne posiadają instytucje, organizacje pozarządowe, grupy zawodowe (najbardziej znany kodeks etyki lekarskie, kodeks dziennikarski etc.) i firmy. W dużych korporacjach, w Europie Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych kodeksy etyczne są standardem. Wiele z tych firm ma nawet specjalne komórki etyczne trzymające pieczę nad przestrzeganiem kodeksu.

Kodeksy etyczne regulują relacje zarówno wewnątrz firmy/instytucji jak i na zewnątrz. Można w nich zawrzeć informacje na jakich wartościach i zasadach opiera się współpraca z partnerami, klientami, środowiskiem lokalnym itp.

Posiadanie kodeksu zwiększa zaufanie do firmy, pokazuje jakimi wartościami się kieruje. Coraz więcej firm chce mieć udział w rozwoju społeczności lokalnej, w której funkcjonuje, pokazywać zaangażowanie i przywiązanie do wartości. Ma to jednocześnie przełożenie na większe zaufanie do produktu jaki firma oferuje.

Co daje firmie posiadanie kodeksu etycznego?

  • przynależność do międzynarodowej społeczności firm, które posiadają takie regulacje (na zasadzie mamy kodeks, idziemy z duchem czasu, liczymy się z innymi, nie działamy w próżni)
  • większy szacunek społeczny (przekaz, że dla takiej firmy ważne jest dbanie od dobro ogółu)
  • zwiększone zaufanie do firmy oraz produktu, który oferuje
  • wiarygodność dla instytucji, innych firm, podwykonawców
  • z punku widzenia pracowników daje poczucie bezpieczeństwa, możliwość odwołania się do zapisów kodeksu, w przypadkach trudnych, spornych można się do niego odwołać. Osobom aplikującym do firmy daje możliwość rozeznania jakie warunki panują w potencjalnym miejscu pracy.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani stworzeniem kodeksu etycznego na potrzeby Państwa firmy czy instytucji lub macie Państwo pytania z tym związane, prosimy o kontakt mailowy.

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

Migranci i uchodźcy często potrzebują wsparcia na początku organizowania swojego życia w nowym kraju. Dzięki ludziom takim jak Ty, jest im łatwiej stawiać pierwsze kroki w Polsce. Każda, nawet najmniejsza kwota, może mieć ogromne znaczenie.

Dziękujemy za Twoją darowiznę ❤ 

 

Możesz przekazać darowiznę on-line lub robiąc tradycyjny przelew na konto:
Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972
tytuł przelewu: darowizna na działania fundacji

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

25 zł

Chcę ufundować materiały na warsztaty rękodzieła dla jednej uchodźczyni.

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

180 zł

Chcę opłacić udział jednego migranta lub migrantki w 3-miesięcznym kursie j.polskiego.

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

50 zł

Chcę ufundować artykuły szkolne dla dziecka z ośrodka dla cudzoziemców.

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

Sam wpisuję kwotę darowizny, którą chcę przekazać na pomoc migrantom.