Inicjatywy edukacyjne

Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym to nazwa naszego projektu, skierowanego do szkół, gdzie uczą się osoby z doświadczeniem uchodźczym.

W ramach projektu będziemy pracować z nauczycielami i nauczycielkami ze szkół, do których uczęszczają uczniowie i uczennice cudzoziemscy. W działania włączone zostaną szkoły na poziomie podstawowym i gimnazjalnym. Działanie zostanie skierowane do szkół: SP Grupa i gimnazjum w Michalu (szkoły, do których uczęszczają uczniowie i uczennice przebywający w ośrodku w Grupie), szkół w Grudziądzu (miasto, gdzie osiedlają się uchodźcy i uchodźczynie z uzyskaną ochroną) oraz szkół w województwie kujawsko-pomorskim oraz pomorskim.

Projekt jest odpowiedzią na realne potrzeby społeczności lokalnych, w których funkcjonują cudzoziemcy i cudzoziemki ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy. Osią projektu jest szkoła wraz ze społecznością szkolną, obejmującą uczniów i uczennice wraz z ich rodzinami, nauczycieli i nauczycielki oraz społeczność lokalną. Wierzymy, że szkoła może stanowić narzędzie wpływające na sposób postrzegania uchodźców i uchodźczynie w społeczności lokalnej. Szkoła to przecież nie tylko miejsce, w którym odbywa się proces nauczania, szkoła także ma wychowywać i otaczać opieką uczniów i uczennice, borykających się z różnymi problemami, w tym uczniów-cudzoziemców poprzez włączenie ich i ich rodziny do społeczności lokalnej. Szkoła może w rozmaity sposób włączać się nie tylko w rozwiązywanie problemów swoich uczniów i uczennic, ale szerzej: także pozostałych mieszkańców i mieszkanki uczestnicząc w debacie, współpracując z lokalnymi instytucjami, prowadząc akcje profilaktyczne i edukacyjne. Może zatem stanowić ważny podmiot budowania lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa otwartego i tolerancyjnego.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerska Edukacji Narodowej.

[ PROGRAMY ]

Projekt skierowany do osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy z ośrodków w Grupie k. Grudziądza i Dębaku Podkowie Leśnej oraz osób z przyznaną ochroną międzynarodową (status uchodźcy/ochrona uzupełniająca) z województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.
Projekt skierowany do osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy z ośrodków w Grupie k. Grudziądza i Dębaku Podkowie Leśnej oraz osób z przyznaną ochroną międzynarodową (status uchodźcy/ochrona uzupełniająca) z województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.