Kursy zawodowe oraz kursy na prawo jazdy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców oraz cudzoziemców przyjeżdżających do województwa kujawsko-pomorskiego, organizujemy kursy zawodowe oraz kursy na prawo jazdy powyżej kategorii B.

 

 

Od lipca 2019 do czerwca 2021 roku zorganizowanych zostanie 30 kursów dla 30 osób, dzięki którym osoby biorące udział w projekcie „Pracuj w Polsce!” wyposażone zostaną w dodatkowe kompetencje zawodowe. Nad wyborem prawidłowego kursu, odpowiadającego na potrzeby obydwu stron (beneficjenta projektu i pracodawcy) czuwać będzie doradczyni zawodowa oraz ekspert ds. rynku pracy i współpracy z pracodawcami. Osoba biorąca udział w kursach zobligowana będzie do pokrycia 1/5 ceny kursu.

  • Chcesz dowiedzieć się więcej na temat projektu “Pracuj w Polsce!”? Kliknij TU
  • Chcesz o coś zapytać? Napisz do nas: emic@emic.com.pl
  • Chcesz wesprzeć nasze działania? Przekaż darowiznę: Fundacja Emic, numer konta do darowizn: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972, z dopiskiem: darowizna na działania fundacji

Projekt „Pracuj w Polsce!”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo., Działanie 9.1 Włączanie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT., Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączanie społeczne w ramach ZIT. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowany zgodnie z umową numer UM_SE.433.1.787.2018, zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 07.12.2018 r

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

Migranci i uchodźcy często potrzebują wsparcia na początku organizowania swojego życia w nowym kraju. Dzięki ludziom takim jak Ty, jest im łatwiej stawiać pierwsze kroki w Polsce. Każda, nawet najmniejsza kwota, może mieć ogromne znaczenie.

Dziękujemy za Twoją darowiznę ❤ 

 

Możesz przekazać darowiznę on-line lub robiąc tradycyjny przelew na konto:
Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972
tytuł przelewu: darowizna na działania fundacji

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

25 zł

Chcę ufundować materiały na warsztaty rękodzieła dla jednej uchodźczyni.

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

180 zł

Chcę opłacić udział jednego migranta lub migrantki w 3-miesięcznym kursie j.polskiego.

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

50 zł

Chcę ufundować artykuły szkolne dla dziecka z ośrodka dla cudzoziemców.

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

Sam wpisuję kwotę darowizny, którą chcę przekazać na pomoc migrantom.