Projekt „Polski dodaj do znajomych” to roczne działanie integracyjno- edukacyjne, którego celem jest wyposażenie migrantów w podstawowe zdolności językowe, umożliwiające odnalezienie się w polskiej rzeczywistości, oraz zaznajomienie przybyłych cudzoziemców i cudzoziemek z kulturą polską.

Projekt skierowany jest do Obywateli Państw Trzeci ( nie wchodzących w skład Unii Europejskiej).

Prowadzimy zajęcia z języka polskiego w Bydgoszczy i Toruniu!

Lekcje prowadzone są na różnych poziomach zaawansowania w języku angielskim i rosyjskim. Uruchomienie nowych grup następuję na początku każdego miesiąca w zależności od liczby chętnych. Osobom, które pomyślnie zdadzą egzamin certyfikowany z języka polskiego jako obcego, zapewniamy zwrot poniesionych kosztów.

Organizujemy spotkania integracyjne!

Nie samą nauką człowiek żyje! Aby zintegrować cudzoziemców i cudzoziemki we własnym gronie, ale również dać im możliwość zaznajomienia się z kulturą polską oraz obywatelami/obywatelkami polskimi, dajemy możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych. Spotkania integracyjne organizowane są w taki sposób, aby każdy bez względu na wiek mógł wziąć w nich udział.

Prowadzimy wsparcie obywatelskie z zakresu legalizacji pobytu!

Aby zapewnić bezpieczeństwo pobytowe cudzoziemcom i cudzoziemkom mieszkającym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, oferujemy wsparcie Konsultanta ds. Obywatelskich. Osoby mające trudności w odnalezieniu się w realiach administracji urzędowej mają okazję skorzystać z porad prowadzonych w Toruniu i Bydgoszczy. Porady udzielane są indywidualnie, przez doświadczonego w tej tematyce prawnika.

Jeżeli jesteś migrantem- obywatelem państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej – napisz do nas! fundacja.emic@gmail.com

 

Projekt” Polski – dodaj do znajomych!” jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

[ PROGRAMY ]

Projekt skierowany do osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy z ośrodków w Grupie k. Grudziądza i Dębaku Podkowie Leśnej oraz osób z przyznaną ochroną międzynarodową (status uchodźcy/ochrona uzupełniająca) z województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.
Projekt skierowany do osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy z ośrodków w Grupie k. Grudziądza i Dębaku Podkowie Leśnej oraz osób z przyznaną ochroną międzynarodową (status uchodźcy/ochrona uzupełniająca) z województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.