Projekt skierowany do osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy z ośrodków w Grupie k. Grudziądza i Dębaku Podkowie Leśnej oraz osób z przyznaną ochroną międzynarodową (status uchodźcy/ochrona uzupełniająca) z województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Realizowane działania w ośrodku w Grupie i województwie kujawsko-pomorskim:

  • prowadzimy biuro informacji dla cudzoziemców udzielającego wsparcia socjalnego, informacyjnego i integracyjnego;
  • prowadzimy świetlicę dla dzieci i organizujemy zajęcia dla dzieci;
  • organizujemy zajęć integracyjne i aktywizacyjne;
  • udzielamy poradnictwa obywatelskiego;
  • organizujemy spotkania informacyjne;
  • wspieramy tłumaczeniami;
  • współpracujemy z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

 

Realizowane działania w ośrodku w Dębaku Podkowie Leśnej:

  • organizacja zajęć integracyjnych i aktywizacyjnych.

Realizowane działania w ośrodku w Dębaku Podkowie Leśnej:

– organizacja zajęć integracyjnych i aktywizacyjnych.

[ PROGRAMY ]

Projekt skierowany do osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy z ośrodków w Grupie k. Grudziądza i Dębaku Podkowie Leśnej oraz osób z przyznaną ochroną międzynarodową (status uchodźcy/ochrona uzupełniająca) z województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.
Projekt skierowany do osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy z ośrodków w Grupie k. Grudziądza i Dębaku Podkowie Leśnej oraz osób z przyznaną ochroną międzynarodową (status uchodźcy/ochrona uzupełniająca) z województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.