Dyżury on-line prawnika Fundacji Emic

25/03/2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem porady prawne dla cudzoziemców z województwa kujawsko-pomorskiego będą prowadzone on-line do odwołania.

 

 

Prawniczka Katarzyna Olszewska odpowie na państwa pytania z zakresu:

 • Legalizacji pobytu i procedur administracyjnych;
 • Prawa rodzinnego i spadkowego;
 • Prawa pracy;
 • Prawa cywilnego i karnego;
 • Dyskryminacji i mowy nienawiści.

Godziny dyżurów z  możliwością rozmowy/ rozmowy video/ czat na komunikatorze Skype : wtorek i czwartek od 9:00 do 15:00.

Nazwa użytkownika do wpisania w wyszukiwarkę Skype: Prawnik Emic

Godziny dyżurów z możliwością czat (wiadomości tekstowe) na Facebooku -Emic Online : środa od 16:00 do 19:00.

Dodatkowo cały czas można kontaktować się z radcą prawnym Łukaszem Lewandowskim również zdalnie, pod numerem: 501 186 804, mailem: lukasz.lewandowski@emic.com.pl

Poradnictwo prawne jest realizowane w ramach projektów "Masz Praw Wiedzieć!" i "Masz Prawo Wiedzieć! Plus" współfinansowanych z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji  "Bezpieczna przystań"

 

Online Legal Advice - Emic Foundation

Due to the epidemiological threat of coronavirus, legal advice for foreigners from the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship will be conducted online until further notice.

 

Lawyer Katarzyna Olszewska will answer your questions in the field:

 • Legalization of residence and administrative procedures;
 • Family and inheritance law;
 • Labor Law;
 • Civil and criminal law;
 • Discrimination and hate speech.

Roster hours with the possibility of conversation / video call / chat on a Skype communicator:

Tuesday and Thursday from 9:00 to 15:00.

Username to enter in the Skype : Prawnik Emic 

Roster hours with chat (textmessages) on Facebook - Emic Online:  Wednesday from 16:00 to 19:00.

 

Additionally, you can contact with Łukasz Lewandowski (lawyer), tel. 501 186 804, email: lukasz.lewandowski@emic.com.pl

Legal counseling is carried out as part of the projects "You Have Rights to Know!" and "You have the Right to Know! Plus" co-financed from the "Safeharbor" by the State Fund for Refugees, Migrants and Integration.   

 

Юридические консультации онлайн - Фонд Emic


Из-за эпидемиологической ситуации юридические консультации для иностранцев проживающих в куявско-поморском воеводстве будут онлайн до дальнейшего уведомления.

Юристка Катажина Ольшевскаяответит на ваши вопросы относительно:  

 • Легализации пребывания и административные процедуры; 
 • Семейное и наследственноеправо; 
 • Трудовоеправо;  
 • Гражданское и уголовноеправо;  
 • Юридические услуги в случаях дискриминации и разжигания ненависти.  

 

Список часов с возможностью разговора / видеозвонка / чата по Скайпу: вторник и четверг, 9.00-15.00

Имя пользователя в Скайпе: Prawnik Emic

Список часов с чатом (текстовые сообщения) на Файсбуке - EmicOnline: cреда, 16.00-19.00.

Вы также можете связаться с Лукашем Левандовским (юрист): 501 186 804, lukasz.lewandowski@emic.com.pl

Юридическая консультация реализован в рамках проекта «Ты имеешь право знать!»и Ты имеешь право знать!.Плус», дофинансированныйм из средств Национальной программы Фонда убежища, миграции и интеграции. 

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.