Działania Fundacji Emic w Lipcu (PL,ENG,RU)

02/07/2020

zapraszamy do zapoznania się z propozycjami aktywności w klubach sąsiedzkich Fundacji Emic na lipiec 2020 r., realizowanych w ramach projektu “Masz Prawo Wiedzieć!” i “Masz Prawo Wiedzieć! Plus”

 

 

 

TORUŃ

Dyżury dla dzieci w klubie sąsiedzkim // wtorek, środa, czwartek; godz. 14.00-17.00

Rodzice (cudzoziemcy), którzy muszą wyskoczyć do banku, załatwić pilną sprawę, pójść do sklepu, odpocząć w kinie, mogą zostawić dzieci na kilka godzin w klubie sąsiedzkim gdzie pod opieką animatorów czasu wolnego na pewno nie będą się nudzić. 

Adres: ul. Klonowica 40/1, Toruń 

Kontakt: Natalia Konwerska (502 069 309)

Wymienialnia  książek // wtorek, środa, czwartek; 14.00-17.00 

W klubie sąsiedzkim stworzyliśmy kącik, w którym można zostawić i wypożyczyć książkę. Tematyka i język dowolne. Przeczytałeś ciekawą książkę? Podziel się nią z innymi! 

Popołudnie rodzinne w klubie sąsiedzkim // 05.07, godz. 12.00-14.00

Tego dnia spotkamy się w klubie aby obejrzeć polskie, trochę już zapomniane bajki takie jak: "Koziołek Matołek", "Wędrówki Pyzy", "Kot Filemon"

Męska grupa wsparcia w Toruniu // 06.07, godz. 16.30-18.30 i 20.07, godz. 16.30-18.30

Jeśli chcesz spotkać się w męskim gronie i porozmawiać o wyzwaniach, z którymi się spotykacie w życiu to jest to miejsce dla Ciebie. Jej celem jest wzajemne wsparcie, pomoc w przezwyciężaniu i radzeniu sobie z trudnościami. Spotkanie poprowadzi psycholog. 

Spotkanie komiksowe // 9.07, godz. 18.00-19.00 

Spotkanie dla entuzjastów komiksu z wielkim fanem tej sztuki, który opowie o swojej pasji i z chęcią wymieni się spostrzeżeniami na jej temat. 

Warsztaty rękodzielnicze // 11.07, godz. 11.00-13.00

Warsztaty dla dzieci, podczas których będą mogli pomalować zwierzęta zrobione z gipsu. 

Bawmy się razem! // 14.07, godz. 16.30-19.00  

Czym są emocje? - Zajęcia z dziećmi w wieku 5-7 lat w świetlicy. Po zajęciach możliwość spotkań indywidualnych dla rodziców. 

Dzień integracyjny na Bydgoskim Przedmieściu // 25.07, godz. 14.00-17.00  

Klub sąsiedzki zmieni się tego dnia w kawiarnię, gdzie będziemy mogli wspólnie zjeść ciasto i wypić kawę (zachęcamy do przynoszenia własnych wypieków).

Następnie udamy się na spacer po Bydgoskim Przedmieściu z przewodnikiem, który skończy się w parku wspólnym ogniskiem. 

 

BYDGOSZCZ

 

Dyżury dla dzieci w klubie sąsiedzkim // wtorek 10.00-17.00, czwartek 9.00-16.00 

Rodzice (cudzoziemcy), którzy muszą wyskoczyć do banku, załatwić pilną sprawę, pójść do sklepu, odpocząć w kinie, mogą zostawić dzieci na kilka godzin w klubie sąsiedzkim gdzie pod opieką animatorów czasu wolnego na pewno nie będą się nudzić. 

Adres:ul. Gdańska 128 Bydgoszcz 

Kontakt: Justyna Permus-Sałańska (663 112 663)

Wymienialnia książek // wtorek, czwartek godz. 10.00-16.00 

W klubie sąsiedzkim stworzyliśmy kącik, w którym można zostawić i wypożyczyć książkę. Tematyka i język dowolne. Przeczytałeś ciekawą książkę? Podziel się nią z innymi! 

Męska grupa wsparcia w Bydgoszczy //21.07., godz. 16.30-18.30 

Jeśli chcesz spotkać się w męskim gronie i porozmawiać o wyzwaniach, z którymi się spotykacie w życiu to jest to miejsce dla Ciebie. Jej celem jest wzajemne wsparcie, pomoc w przezwyciężaniu i radzeniu sobie z trudnościami. Spotkanie prowadzi psycholog. 

 

Fundacja Emic w czasach pandemii

 

Punkt informacyjno-doradczy w Bydgoszczy

W związku z sytuacją epidemiologiczną konsultacje będą udzielane drogą telefoniczną i mailową. Możliwa wizyta stacjonarna po uprzednim umówieniu się. 

Dyżur konsultanta:

Marta Gaszak – kontakt w języku polskim, rosyjskim i angielskim: 

tel. 52 349 76 91; e-mail: punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl 

Poniedziałek: 8:00 - 14:00  Wtorek: 12:00 - 18:00  Czwartek: 8:00 - 14:00  Piątek: 8:00 - 14:00 

Renata Lesner-Szwarc, biuro Fundacji Emic, ul. Gdańska 128, Bydgoszcz

Konsultacje w formie stacjonarnej będą udzielane po wcześniejszym umówieniu się droga mailową: 

renata.lesner-szwarc@emic.com.pl 

Punkt informacyjno-doradczy w Toruniu

W związku z sytuacją epidemiologiczną konsultacje będą udzielane drogą telefoniczną i mailową. Możliwa wizyta stacjonarna po uprzednim umówieniu się. 

Dyżur konsultanta:

Michał Antonowicz – kontakt w języku polskim, rosyjskim i angielskim:

tel. 507-412-653; e-mail: michal.anotonowicz@emic.com.pl 

Poniedziałek: 8:00 - 12:00 Wtorek: 8:00 - 12:00 Środa: 12:00 - 16:00 Czwartek: 10:00 - 18:00

Wsparcie prawne 

Informacje będą udzielane wyłącznie drogą telefoniczną i mailową. Możliwa wizyta w urzędzie po uprzednim umówieniu się

Justyna Żurowska – kontakt w języku polskim i rosyjskim.

Telefon: 52 34 97 556; E-mail: jzurowska@bydgoszcz.uw.gov.pl

Środa: 8:00 - 14:00

Łukasz Lewandowski - kontakt w języku polskim i angielskim 

Telefon: 501 186 804

E-mail:lukasz.lewandowski@emic.com.pl

Poniedziałek – 9.00-15.00  Czwartek – 11.00-17.00 

Katarzyna Olszewska – kontakt w języku polskim i angielskim. 

Telefon:798 312 502

E-mail: katarzyna.olszewska@emic.com.pl 

Wtorek, czwartek: 9.00-15.00

Czat  Środa: 16.00-19.00  Skype: Prawnik Emic  FB: Emic Online 

Wsparcie psychologiczne

W celu umówienia się na spotkanie z psychologiem należy skontaktować się z:

Lidią Chylewską-Barakat (lidia.barakat@emic.com.pl, messenger: Lidia Chylewska-Barakat)  

Psycholog międzykulturowy, wsparcie dla rodziców, młodzieży i dzieci: 

Izabela Borejko (izabela.borejko@emic.com.pl). 

Toruń 

07.07, godz. 16.30-19.00 

13.07, godz. 8.00-11.00 

Bydgoszcz 

24.07, godz. 9.00-13.00 

Przed wizytą należy się umówić. 

Doradca zawodowy

Spotkania Skype/czat w języku polskim.

Video/chat  

Skype: wiesiek.piekarski  

Messenger: Wiesław Piekarski LINK

Poniedziałek: 11.00-17.00  Piątek: 9.00-15.00 

E-mail: wieslaw.piekarski@emic.com.pl Tel. 517653641

Spotkanie stacjonarne z doradcą możliwe po uprzednim umówieniu się. 

Bydgoszcz: 

01.07, godz. 9.00-13.00 

15.07, godz. 13.00-17.00 

29.07, godz. 09.00-13.00 

Toruń: 

08.07, godz.13.00-17.00 

22.07, godz.9.00-13.00 

Specjalista ds. przedsiębiorczości -Maria Niemyjska 

Dyżury stacjonarne w biurze w Toruniu 

Spotkanie stacjonarne z doradcą możliwe po uprzednim umówieniu się. 

09, 16, 23, 30.07., godz. 10.00-16.00 

22.07. – dyżur, godziny do ustalenia po wcześniejszym umówieniu drogą mailową (maria.niemyjska@emic.com.pl

 

Zasady bezpieczeństwa: 

 1. Na spotkania stacjonarne do specjalistów należy się umówić, korzystając z kontaktu mailowego lub telefonicznego. 
 2. Na spotkanie należy przyjść samemu (bez osób towarzyszących, chyba, że sprawa dotyczy więcej niż jednej osoby). 
 3. Na spotkaniu należy być w maseczce lub przyłbicy oraz przed spotkanie zdezynfekować ręce.
 4. Jeśli czujesz się źle (kaszel, gorączką, duszności) - nie przychodź na spotkanie, tylko skorzystaj ze wsparcia online.

Zapraszamy do dołączenia do naszej grupy na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/fundacjaemic/ 

 

we invite you to read the proposals for activity in the neighborhood clubs of the Emic Foundation in July 2020, implemented within the project "You have the right to know!” and "You have the right to know! Plus”.

 

 

TORUŃ

Children's showers at the neighborhood club // Tuesday, Wednesday, Thursday; 2.00-5.00 PM 

Parents (foreigners) who need to jump to the bank, settle an urgent matter, go to the store, relax at the cinema, can leave their children for a few hours in a neighborhood club where under the care of leisure time animators they will certainly not be bored. 

Address: Klonowica 40/1, Toruń  Contact: Natalia Konwerska (502 069 309) 

Book exchange // Tuesday, Wednesday, Thursday; 2.00-5.00 PM 

In the neighborhood club we have created a corner where you can leave and borrow a book. Free themes and language. Have you read an interesting book? Share it with others! 

Family afternoon in a neighborhood club // 05.07, 12.00-2.00 PM 

That day we will meet in the club to watch Polish, a bit forgotten fairy tales such as: "Koziołek Matołek", "Wędrówki Pyzy", "Kot Filemon". 

Comic meeting // 9.07 at 6.00-7.00 PM

A meeting for comic book enthusiasts with a huge fan of this art, who will talk about his passion and will be happy to exchange insights on it. 

Handicraft workshops // 11.07 at 11.00 AM-1.00 PM 

Workshops for children during which they will be able to paint animals made of gypsum.

Integration day on Bydgoskie District // 25.07, at 2.00-5.00 PM 

The neighborhood club will change that day into a cafe, where we will be able to eat cake and coffee together (we encourage you to bring cookies). Then we will go for a walk around Bydgoskie District, which will end in the park by a bonfire. 

Men's support group in Toruń //06.07 at 4.30-6.30 PM, 20.07 at 4.30-6.30 PM 

If you want to meet in a men's group and talk about the challenges you face in life, this is the place for you. Its goal is mutual support, help in overcoming and coping with difficulties. The meeting is led by a psychologist. 

 

 

BYDGOSZCZ

 

 

Children's showers at the neighborhood club // Tuesday 10.00 AM-5.00 PM, Thursday 9.00 AM-4.00 PM

Parents (foreigners) who need to jump to the bank, settle an urgent matter, go to the store, relax at the cinema, can leave their children for a few hours in a neighborhood club where under the care of leisure time animators they will certainly not be bored. 

Address:ul. Gdańska 128 Bydgoszcz 

Contact: Justyna Permus-Sałańska (663 112 663)

Book exchange // Tuesday, Thursday; 10.00 AM-4.00 PM 

In the neighborhood club we have created a corner where you can leave and borrow a book. Free themes and language. Have you read an interesting book? Share it with others!

 

The Emic Foundation during a pandemic

 

Information and advisory point in Bydgoszcz

In connection with the epidemiological situation, consultations will be given by phone and email. Possible stationary visit by appointment. 

Consultant's duty
Marta Gaszak – contact in Polish, Russian and English:

tel. 52 349 76 91; e-mail: punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl

Monday: 8.00 - 14.00 Tuesday: 12:00 - 18:00 Thursday: 8.00 - 14.00 Friday: 8.00 - 14.00

 

Renata Lesner-Szwarc, office Emic Foundation in Bydgoszcz, Gdańska 128 street Bydgoszcz

Stationary consultations will be given by prior appointment by email. 

e-mail: renata.lesner-szwarc@emic.com.pl 

 

Information and advisory point in Torun

In connection with the epidemiological situation, consultations will be given by phone and email. Possible stationary visit by appointment. 

Consultant's duty:

Michał Antonowicz – contact in Polish, Russian and English:

tel. 507-412-653; e-mail: michal.anotonowicz@emic.com.pl

Monday: 8:00 - 12:00 Tuesday: 8:00 - 12:00 Wednesday: 12:00 - 16:00 Thursday: 10:00 - 18:00

 

Legal advice

Information will be provided by phone and email. Possible visit to the foundation by appointment. 

Justyna Żurowska – contact in Polish and Russian.
Phone number: 52 34 97 556 E-mail: jzurowska@bydgoszcz.uw.gov.pl
Wednesday: 8:00 - 14:00

Łukasz Lewandowski - contact in Polish and English

Phone number: 501 186 804 E-mail:lukasz.lewandowski@emic.com.pl
Monday: 9:00 AM - 3:00 PM Thursday: 11:00 AM - 5:00 PM

Katarzyna Olszewska – contact in Polish and English

Phone number:  798 312 502 E-mail: katarzyna.olszewska@emic.com.pl 

Tuesday Thursday: 9:00 AM - 3:00 PM

Chat Wednesday: 4:00-7:00 PM Skype: Prawnik Emic   FB: Emic Online

 

Psychological support

To arrange the meeting with a psychologist, contact:

Lidia Chilivska-Barakat (lidia.barakat@emic.com.pl, messenger: Lidia Chylewska-Barakat)

Intercultural psychologist, support for parents, children and teenagers:

Izabela Borejko (izabela.borejko@emic.com.pl). 

Toruń 

07.07, 4.30-7.00 PM

13.07, godz. 8.00-11.00 AM 

Bydgoszcz 

24.07, 9.00 AM-1.00 PM 

Make an appointment before your visit.

Career Counselor 

Skype meeting/chat in Polish. 

Video/chat   Skype: wiesiek.piekarski  Messenger: Wiesław Piekarski LINK

Monday: 11.00 AM-5.00 PM  Friday: 9.00 AM-3.00 PM  

E-mail: wieslaw.piekarski@emic.com.pl Phone number: 517653641

Stationary meeting with an adviser is possible by appointment. 

Bydgoszcz: 

01.07, 9.00 AM -1.00 PM 

15.07, 1.00-5.00 PM 

29.07, 9.00 AM -1.00 PM

Toruń: 

08.07, 1.00-5.00 PM 

22.07, 9.00 AM -1.00 PM

Entrepreneur Specialist-Maria Niemyjska 

Stationary duties in the office in Toruń 

Stationary meeting with an adviser is possible by appointment

09, 16, 23, 30.07., 10.00 AM - 4.00 PM 

22.07 - office hours, hours to be agreed by email (maria.niemyjska@emic.com.pl

Safety rules: 

 1. Specialist meetings should be arranged by e-mail or telephone. 
 2. You should come to the meeting alone (without accompanying persons, unless the matter concerns more than one person). 
 3. At the meeting, you should be in a mask or visor and disinfect your hands before the meeting. 
 4. If you feel bad (coughing, fever, shortness of breath) - don't come to the meeting, just use online support.

We invite you to join our Facebook group: https://www.facebook.com/groups/fundacjaemic/ 

 

приглашаем вас познакомиться с предложениями о мероприятиях в соседских клубах Фонда Эмик в июле 2020 года,  проводимым в рамках проекта “Ты имеешь право знать!” и “Ты имеешь право знать!Плюс”

 

TORUŃ

 

Дежуры для детей в соседском клубе, вторник // среда, четверг;  14.00-17.00

Родители (иностранцы), которым нужно зайти в банк, уладить срочное дело, пойти в магазин, отдохнуть в кинотеатре, могут оставить своих детей на несколько часов в соседском клубе, где под присмотром аниматоров свободного времени им наверняка не будет скучно.

Адрес: Кльоновица 40/1, Торунь  Контакт: Наталья Конвэрска (502 069 309)

Обмен книгами // вторник, среда, четверг; 14.00-17.00 

В соседском клубе мы создали уголок, где можно оставить и взять книгу, свободная тематика и языки. Вы читали интересную книгу? Поделитесь ней с другими!

Семейный день в соседском клубе // 05.07, 12.00-14.00

В этот день мы встретимся в клубе, чтобы посмотреть польские, немного забытые сказки, такие как: «Козел Матолек», «Путешествия Пызы», «Кот Филемон».

Встреча любителей комиксов // 9.07, 18.00-19.00

Встреча для любителей комиксов с поклонником этого искусства, который расскажет о своей страсти и будет рад обменяться мнениями о ней.

Ремесленные мастерские // 11.07, 11.00-13.00

Мастер-классы для детей, во время которых они будут рисовать животных из гипса.

День интеграции в районе Быдгошское пжедмесьче // 25.07, 14.00-17.00

В этот день соседский клуб превратится в кафе, где можно будет съесть пирожное и выпить кофе (мы рекомендуем принести свою собственную выпечку). Затем мы отправимся на прогулку по районе Быдгошское пжедмесьче, которая закончится в парке у костра.

Мужская группа поддержки в Торуни // 06.07, 16.30-18.30, 17.07, 15.30-17.30

Если Вы хотите встретиться в мужской кампании и поговорить о трудностях, с которыми сталкиваетесь в жизни, это место для Вас. Цель встречи – взаимная поддержка, помощь в преодолении трудностей. Встречу ведет психолог.

Давайте веселиться вместе! // 14.07, 16.30-19.00

Что такое эмоции? Занятия с детьми в возрасте 5-7 лет. После занятий возможность индивидуальной встречи для родителей.

 

 

BYDGOSZCZ

 

Дежурство для детей в соседском клубе // вторник 10.00-17.00, четверг 9.00-16.00

Родители (иностранцы), которым нужно зайти в банк, уладить срочное дело, пойти в магазин, отдохнуть в кинотеатре, могут оставить своих детей на несколько часов в соседском клубе, где под присмотром аниматоров свободного времени им наверняка не будет скучно.

Адрес: ул. Гданьска 128, Быдгощ

Контакт: Юстына Пермус-Саланьска (663 112 663)

Обмен книгами, вторник // четверг; 10.00-16.00

В соседском клубе мы создали уголок, где можно оставить и взять книгу, свободная тематика и языки. Вы читали интересную книгу? Поделитесь ней с другими!

Мужская группа поддержки в Выдгоще // 21.07., 16.30-18.30

Если Вы хотите встретиться в мужской кампании и поговорить о трудностях, с которыми сталкиваетесь в жизни, это место для Вас. Цель встречи – взаимная поддержка, помощь в преодолении трудностей. Встречу ведет психолог.

 

Фонд Эмик во время пандемии

 

Информационно-консультационный пункт в Быдгоще

Из-за эпидемиологической ситуации консультации будут предоставляться по телефону и электронной почте. Возможны стационарные консультации по предварительной записи.

Дежурство консультанта:
Марта Гашак – контакт на польском, русском и английском языках:

тел. 52 349 76 91; e-mail: punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl

Понедельник: 8.00 - 14.00 Вторник: 12.00–18.00 Четверг: 8.00 - 14.00 Пятница: 8.00 - 14.00

Рената Леснер-Шварц, офис Фонда Эмик, ул. Гданьска 128

Стационарные консультации возможны по предварительной записи по электронной почте.

e-mail: renata.lesner-szwarc@emic.com.pl

 

Информационно-консультационный пункт в Торуни

Из-за эпидемиологической ситуации консультации будут предоставляться по телефону и электронной почте. Возможны стационарные консультации по предварительной записи.

Дежурство консультанта:
Марта Гашак – контакт на польском, русском и английском языках:

тел. 507-412-653; e-mail: michal.anotonowicz@emic.com.pl

Понедельник: 8:00 - 12:00 Вторник 8:00 - 12:00 Среда: 12:00 - 16:00 Четверг: 10:00 - 18:00

Юридические консультации

Из-за эпидемиологической ситуации консультации будут предоставляться по телефону и электронной почте. Возможны стационарные консультации по предварительной записи.

Юстына Журовска – контакт на польском и русском языках. 

Телефон. 52 34 97 556 E-mail: jzurowska@bydgoszcz.uw.gov.pl

Среда: 8:00 - 14:00

Лукаш Левандовски - контакт на польском и английском языках

Телефон:  501 186 804 E-mail: lukasz.lewandowski@emic.com.pl

Понедельник– 9.00-15.00  Четверг – 11.00-17.00 

Катажина Ольшевска - контакт на польском и английском языках

Телефон: 798 312 502

E-mail: katarzyna.olszewska@emic.com.pl Вторник, четверг: 9.00-15.00

Чат Среда: 16.00-19.00 Скайп: Prawnik Emic  FB: Emic Online

Психологическая помощь

Чтобы договориться о встрече с психологом, пожалуйста, свяжитесь с:

Лидией Хилевской-Баракат (lidia.barakat@emic.com.pl, messenger: Lidia Chylewska-Barakat) 

Межкультурный психолог, поддержка родителей, детей и подростков:

Изабелой Борейко (izabela.borejko@emic.com.pl)

Торунь
07.07, 16.30-19.00
13.07, 8.00-11.00

Быдгощ
24.07, 9.00-13.00

Консультации по записи.

Карьерный советник

Видео/чат

Встречи скайп/чат на польском языке

Видео/чат Скайп: wiesiek.piekarski   Messenger: Wiesław Piekarski LINK

Понедельник: 11.00-17.00 Пятница: 9.00-15.00 

 E-mail: wieslaw.piekarski@emic.com.pl Тел. 517 653 641

Стационарные консультации возможны по предварительной записи.

Быдгощ:

01.07, 9.00-13.00

15.07, 13.00-17.00

29.07, 09.00-13.00

Торунь:

08.07, 3.00-17.00

22.07, 9.00-13.00

Специалист по предпринимателству - Мария Немыйска

Стационарные консультации в офисе в Торуни

Стационарные консультации возможны по предварительной записи.

09, 16, 23, 30.07., 10.00-16.00

22.07. – дежурство, часы согласовываются предварительно по электронной почте (maria.niemyjska@emic.com.pl)

Правила безопасности:

 1. На стационарный визит к специалисту обязательна предварительная запись по электронной почте или телефону.
 2. Вы должны прийти на встречу в одиночку (без сопровождающих лиц; не применяется если вопрос касается более чем одного человека). 
 3. Перед визитом надо дезинфицировать руки, во время визита носите маску. 
 4. Если Вы плохо себя чувствуете (кашель, повышенная температура, одышка) - не приходите на встречу, воспользуйтесь онлайн-поддержкой.

Кроме того, мы приглашаем всех иностранцев и все иностранки присоединиться к нашей группе в Facebook: https://www.facebook.com/groups/fundacjaemic/ 

 

0C1B9BA7247B4873BF493C2A4DF41F51

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.