Dzień otwarty w Klubie Sąsiedzkim Fundacji Emic [Pl, ENG, UA]

20/07/2020

Kluby Sąsiedzkie Fundacji Emic w Toruniu i Bydgoszczy są już otwarte.

Jesteśmy otwarci na działania, aktywności i gości. Dlatego organizujemy w Toruniu wydarzenie, podczas którego będziemy mogli się lepiej poznać i spędzić razem czas.

 

 

25 lipca odbędą się warsztaty kuchni indonezyjskiej, które poprowadzi Riang Permata Zulfa. Opowie o tradycyjnej kuchni z Indonezji, ugotuje swoją ulubioną potrawę, którą następnie będziemy się wspólnie delektować.

Następnie udamy się na spacer po kryjącej wiele ciekawych historii dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, gdzie od czerwca znajduje się nasza siedziba. Spacer poprowadzi skarbnica wiedzy, cudowna oratorka, przewodniczka miejska Anna Lamers. Spacer zacznie się w naszym Klubie Sąsiedzkim przy ulicy Klonowica 40/1, a zakończy przy parku miejskim skąd udamy się wspólnie do parku nad tzw. „Martówkę” gdzie rozpalimy ognisko, rozłożymy koce, a dzieci będą mogły aktywnie spędzić czas podczas gier i zabaw.

Plan wydarzeń Dnia Otwartego w Klubie Sąsiedzkim Klonowica 40/1 Toruń:

12:00-16:00 Warsztaty kuchni indonezyjskiej

16:00- 17:00 Spacer z przewodniczką po Bydgoskim Przedmieściu

17:00- ?  Piknik w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu

Zapraszamy!!!

Zachęcamy do śledzenia harmonogramu działań Klubu Sąsiedzkiego Fundacji Emic przy ulicy Klonowica 40/1 w Toruniu i przy ulicy Gdańskiej 128 w Bydgoszczy.

 

Open Doors in Emic Foundation’s Neighbourhood Club.

Emic Foundation’s Neighbourhood Clubs in Toruń and Bydgoszcz are opened. We are opened for activities and guests. That’s why we organize an event in Toruń that will help us get to know each other and let spend time together.

At 25th of July we organize cooking classes with indonesian food. Classes will be lead by Riang Permata Zulfa. She will speak about traditional indonesian food, cook and then we will try this delicious dishes together. Then we will explore the area of Bydgoskie Suburb where we are located from June. We will walk and explore with amazing speaker with big knowledge Anna Lamers. Sightseeing will start in Neighbourhood Club on Klonowica str. 40/1 and will end near city park. Then we will go to the „Martówka” area where we will make a picnic with campfire and games for children (and adults too ????).

Schedule of Open Doors in Emic Foundation’s Neighbouhood Club Klonowica str. 40/1 Toruń:

12:00- 16:00 Cooking classes with indonesian food

16:00-17:00 Sightseeing Bydgoskie Suburb

17:00- ? Picnic in city park

Fell welcome!!!

We encourage you to follow the schedule of activities in Emic Foundation’s Neighbourhood Clubs on Klonowica 40/1 in Toruń and Gdańska 128 in Bydgoszcz.

День открытых дверей в соседским клубе Фонда Эмик

Соседские клубы Фонда Эмик уже начали работать. Мы уже открыты для мероприятий и гостей.

Мы организуем в Торуне мероприятие, которое поможет нам узнать друг друга и позволит провести время вместе.

25 июля мы организуем мастер-класс по индонезийской кухне с Рянг Пэрмата Зульфа. Она расскажет о традиционной индонезийской еде, кухни, а потом мы вместе попробуем эти вкусные блюда.

Потом мы пойдем на прогулку по районе Быдгошское пжедмесьче, где с начала июня находится наш офис. Гидем проголки будет Анна Ламерс у каторей большие знание и ораторский талант. Мы начнем нашу экскурсию в Cоседским клубе на ул. Клоновица 40/1 и будем заканчивать в городским парке. Мы отправимся в парк „Мартувка”, где устроим пикник с костром и играми для детей.

Расписание:

12:00 - 16:00 Мастер-класс по индонезийской кухне

16:00 - 17:00 Проголку по районе Быдгошское пжедмесьче

17:00 - ?  Пикник в городским парке

 

Приглашаем!!!

Мы рекомендуем вам следить за расписанием мероприятий в Соседства Клубах Фонда Эмик в Торуни (Клоновица 40/1) и Быдгоще (ул. Гданьска 128).

 

День відкритих дверей у Сусідському Клубі Фундації Емік 

Сусідські Клуби Фундації Емік у Торуні та Бидгощі вже відкриті. Ми відкриті для діяльності, активностей та гостей. Тому організовуємо в Торуні зустріч, підчас якої  ми зможемо краще познайомитися та провести разом час. 

25 липня відбудеться майстер-клас індонезійської кухні, який проведе Riang Permata Zulfa. Він розкаже про традиційну кухню Індонезії, приготує свою улюблену страву, яку ми будемо разом куштувати.

Потім підемо на прогулянку по цікавій історичній дільниці Бидгоське Передмістя, де від червня знаходиться наша штаб-квартира. Екскурсію проводитиме чудова ораторка, міський екскурсовод Anna Lamers. Прогулянка почнеться в нашому Сусідському Клубі заа адресою вул. Klonowica 40/1, а закінчиться біля міського парку, звідти підемо на так звану „Martówkę”, де розведемо вогнище, розкладемо ковдри, а діти зможуть активно провести час підчас ігор та забав.

План заходів Відкритого дня в Сусідському Клубі вул. Klonowica 40/1 Toruń:

12:00-16:00 Майстер клас індонезійської кухні;

16:00-17:00 Прогулянка з екскурсоводом по Бидгоському передмісті;

17:00- Пікнік у міському парку.

Сердечно запрошуємо!

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreign transfers:

DOLAR:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 86 1020 5011 0000 9302 0384 4362

EURO:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 81 1020 5011 0000 9502 0384 4354

PL:  BIC SWIFT  BPKOPLPW 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.