Fundacja Emic w sierpniu [PL,ENG,RU]

07/08/2020

Dzień dobry, zapraszamy do zapoznania się z propozycjami aktywności w klubach sąsiedzkich Fundacji Emic na sierpień 2020 r., realizowanych w ramach projektu “Masz Prawo Wiedzieć!” i “Masz Prawo Wiedzieć! Plus”

 

 

 

 

TORUŃ

Dyżury dla dzieci w klubie sąsiedzkim // wtorek, środa, czwartek; 14:00-17:00 (z wykluczeniem 11, 12 i 13.08)

Rodzice (cudzoziemcy), którzy muszą wyskoczyć do banku, załatwić pilną sprawę, pójść do sklepu, odpocząć w kinie, mogą zostawić dzieci na kilka godzin w klubie sąsiedzkim gdzie pod opieką animatorów czasu wolnego na pewno nie będą się nudzić. 

 

W środy wyjście do muzeum (np. Muzeum Etnograficzne, Muzeum Kopernika, Muzeum Toruńskiego Piernika, Muzeum Podróżników) 14:00-16:00 

 

W środy (z wykluczeniem 12.08) od 12:30 do 14:00 dyżury nauczyciela wczesnoszkolnego - Doroty Kaczorowskiej

 

W czwartki od 14:00 do 15:30 zajęcia ekologiczne. Zajęcia dla dzieci, podczas których poznają tajniki ekologii.

Adres: ul. Klonowica 40/1, Toruń  Kontakt: Natalia Konwerska (502 069 309)

 

Warsztaty kulinarne z kuchni gruzińskiej z Ekateriną Lemonjavą, // 01.08.2020, godz.12:00-18:00 

Zapisy pod adresem:  https://bit.ly/32WWhLE 

 

Zajęcia z muzykoterapii z Yevhenem Kovalenko // 5.08 i 26.08.2020, godz. 18:00-19:30 

Zajęcia, podczas których dzięki dźwiękom muzyki uczestnicy będą mogli nauczyć się jak radzić sobie z problemami, będą mogli zrelaksować się i poczuć się lepiej. Zajęcia skierowane są do dorosłych i dzieci. 

 

Zajęcia rękodzielnicze dla dorosłych i dzieci // 6.08 i 20.08.2020, godz. 15:30-17:30 

 

Piątkowa kawiarenka dla mam z dziećmi // 07.08 i 21.08.2020, godz. 10:00- 12:00

Zapraszamy wszystkie mamy, które chcą wspólnie spędzić czas, porozmawiać i napić się kawy lub herbaty. 

 

Zajęcia dla dzieci pt. “Lisek Fenek w krainie złości” // 17.08.2020,  godz. 12:00-13:00 

 

Grupa wsparcia dla kobiet // 17.08.2020, godz. 10.00-12.00 

 

Wycieczka z Torunia do Złotorii tradycyjnymi łodziami // 22.08.2020, godz. 17:30-20:30 

Zapraszamy na wyjątkową wycieczkę łodzią z Torunia do Złotorii. Zobaczymy ruiny zamku, jak Drwęca wpływa do Wisły oraz zobaczymy zachód słońca. W przypadku lekkiego deszczu wycieczka odbędzie się. O szczegółach informować będziemy zainteresowane osoby. Obowiązują zapisy: https://bit.ly/2OZAWcx

 

Spotkanie Koła Gospodyń Miejskich // 25.08.2020, godz.19:00 

Zapraszamy wszystkie osoby (WAŻNE! nie tylko panie), które chcą wspólnie przygotowywać weki, szydełkować, przesadzać kwiaty, wymieniać się umiejętnościami, pomysłami i spędzać ze sobą czas aktywnie.

 

Święto Bydgoskiego Przedmieścia // 29.08.2020, godz.12:00-18:00 

W ramach święta odbędą się warsztaty kulinarne z kuchni ukraińskiej ze Svitlaną Razdolską, dzień ormiański, zabawy dla dzieci, koncert Anastasii Pugachovej oraz wieczorny dj set (Tanzwinia) przed budynkiem fundacji. 

 

BYDGOSZCZ

 

Dyżury dla dzieci w klubie sąsiedzkim // wtorek, czwartek, 12:00-17:00 10.00-17.00 (z wykluczeniem 20.08 i 27.08)

Rodzice (cudzoziemcy), którzy muszą wyskoczyć do banku, załatwić pilną sprawę, pójść do sklepu, odpocząć w kinie, mogą zostawić dzieci na kilka godzin w klubie sąsiedzkim gdzie pod opieką animatorów czasu wolnego na pewno nie będą się nudzić. 

 

W poniedziałki od 12:00 do 15:00 zajęcia ekologiczne (Ewa Szczepańska) 

 

Wtorkowa kawiarenka dla mam oraz warsztaty dla dzieci do lat 6 w każdy wtorek od godz. 12.00 

 

W czwartki od 14:00 do 16:00 warsztaty recyklingowe i upcyklingowe „ze starego coś nowego” 

Adres:ul. Gdańska 128 Bydgoszcz 

Kontakt: Justyna Permus-Sałańska (663 112 663)

 

Zajęcia dla dzieci pt. “Lisek Fenek w krainie złości” // 20.08.2020,  godz. 12:00-13:00 

 

Grupa wsparcia dla kobiet // 20.08.2020, godz. 10.00-12.00 

 

Zajęcia z muzykoterapii z Yevhenem Kovalenko // 22.08.2020, godz. 10:00-11:30 

Zajęcia, podczas których dzięki dźwiękom muzyki uczestnicy będą mogli nauczyć się jak radzić sobie z problemami, będą mogli zrelaksować się i poczuć się lepiej. Zajęcia skierowane są do dorosłych i dzieci. 

 

Warsztaty z wycinanki ludowej // 22.08.2020, godz. 12.00-14.00 

 

Spotkanie Koła Gospodyń Miejskich // 22.08.2020, godz.14:00 

Zapraszamy wszystkie osoby (WAŻNE! nie tylko panie), które chcą wspólnie przygotowywać weki, szydełkować, przesadzać kwiaty, wymieniać się umiejętnościami, pomysłami i spędzać ze sobą czas aktywnie.

 

Grillowisko w bydgoskim Myślęcinku!  // 30.08.2020, godz. 15:00-19:00 

Zapraszamy na spotkanie wokół jedzenia, piknikowania i zabaw animacyjnych dla dzieci i dorosłych. Fundacja zabierze coś od siebie, ale zachęcamy również do dołożenia do wspólnego stołu. Być może ktoś z Państwa chciałby poprowadzić jakąś zabawę? Czekamy na propozycję! Zapisy pod adresem: https://bit.ly/2OVOvts o szczegółach informować będziemy zainteresowane osoby.

 

Fundacja Emic w czasach pandemii czyli Dyżury specjalistów w sierpniu

 

Zasady bezpieczeństwa: 

 1. Na spotkania stacjonarne do specjalistów należy się umówić, korzystając z kontaktu mailowego lub telefonicznego. 
 2. Na spotkanie należy przyjść samemu (bez osób towarzyszących, chyba, że sprawa dotyczy więcej niż jednej osoby). 
 3. Na spotkaniu należy być w maseczce lub przyłbicy oraz przed spotkanie zdezynfekować ręce.
 4. Jeśli czujesz się źle (kaszel, gorączką, duszności) - nie przychodź na spotkanie, tylko skorzystaj ze wsparcia online

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: 

https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/cudzoziemcy2 

 

Hello, we invite you to read the proposals for activity in the neighborhood clubs of the Emic Foundation in August 2020, implemented within the project "You have the right to know!” and "You have the right to know! Plus”.

 

TORUŃ

 

Children's showers at the neighborhood club // Tuesday, Wednesday, Thursday; 2:00-5:00 PM (with the exclusion of 11, 12 and 13.08) 

Parents (foreigners) who need to jump to the bank, settle an urgent matter, go to the store, relax at the cinema, can leave their children for a few hours in a neighborhood club where under the care of leisure time animators they will certainly not be bored. 

 

As a part of the duty on Wednesdays, going out to the museum, 2:00 PM- 4:00 PM 

 

In Wednesdays (with the exclusion of 12.08) from 12:30 to 2:00 PM early years teacher duty hours – Dorota Kaczorowska 

 

In Thursdays from 2:00 to 3:30 PM eco classes. Activities for children, during which they learn the secrets of ecology. 

Address: Klonowica 40/1, Toruń  Contact: Natalia Konwerska (502 069 309)

 

Georgian cooking workshops with Ekaterina Lemonjava // 01.08.2020, 12:00 AM- 6:00 PM 

Please sign up: https://bit.ly/32WWhLE 

 

Music Therapy Workshops with Yevhen Kovalenko // 5.08 and 26.08.2020, 6:00-7:30 PM 

Classes during which, thanks to the sounds of music, participants will be able to learn how to deal with problems, they will be able to relax and feel better. The classes are aimed at adults and children. 

 

Handicraft workshops for adults and kids // 6.08 and 20.08.2020, 3:30-5:30 PM

 

Friday cafe for mothers with children // 07.08 and 21.08.2020, 10:00- 12:00 AM 

We invite all mums who want to spend time together, talk and drink coffee or tea. 

 

 Classes for children “Fenek fox in the land of anger” // 17.08.2020, 12:00 AM- 1:00 PM

 

Meeting for women // 17.08.2020, 10.00-12.00 AM

 

Trip from Torun to Złotoria by traditional boats // 22.08.2020, 5:30-8:30 PM 

We invite you for a unique boat trip from Toruń to Złotoria. We will see the ruins of the castle, as the Drwęca flows into the Vistula and we will see the sunset. In the event of light rain, the tour will take place. We will inform interested persons about the details. The following provisions apply: https://bit.ly/2OZAWcx

 

City Housewives’s Club Meeting // 25.08.2020, 7:00 PM 

We invite all people (IMPORTANT! Not only ladies) who want to prepare cans together, crochet, replant flowers, exchange skills, ideas and spend time actively with each other. 

 

Celebration of Bydgoskie District // 29.08.2020, 12:00 AM-6:00 PM  

During celebration will happend activities like: ukrainian cooking workshops whith Svitlana Razdolska, Armenian culture day, activities for children, Anastasia Pugachova’s unplugged concert and Tanzwinia dj set in the evening in front of Emic Foundation’s headquarter. 

 

BYDGOSZCZ

 

Children's showers at the neighborhood club // Tuesday 10.00 AM-5.00 PM, Thursday 9:00 AM-4:00 PM

Parents (foreigners) who need to jump to the bank, settle an urgent matter, go to the store, relax at the cinema, can leave their children for a few hours in a neighborhood club where under the care of leisure time animators they will certainly not be bored. 

 

On Mondays from 12:00 AM to 3:00 PM eco classes (Ewa Szczepańska)

 

Tuesday cafe for mothers with children up to 6 years of age from 12:00 AM.

 

On Thursdays, from 2:00 to 4:00 PM . recycling and upcycling workshops "from the old to something new"

Address:ul. Gdańska 128 Bydgoszcz  Contact: Justyna Permus-Sałańska (663 112 663)

 

Classes for children “Fenek fox in the land of anger” // 20.08.2020, 12:00 AM- 1:00 PM

 

Meeting for women // 20.08.2020, 10.00-12.00 AM

 

Music Therapy Workshops with Yevhen Kovalenko // 5.08.2020 10:00-11:30 AM

Classes during which, thanks to the sounds of music, participants will be able to learn how to deal with problems, they will be able to relax and feel better. The classes are aimed at adults and children. 

 

Workshop on folk paper cutting // 22.08.2020, 12.00 AM - 2.00 PM

 

City Housewives’s Club Meeting // 22.08.2020, 2:00 PM 

We invite all people (IMPORTANT! Not only ladies) who want to prepare cans together, crochet, replant flowers, exchange skills, ideas and spend time actively with each other. 

 

Barbecue in bydgoski Myślęcinek park // 30.08.2020, 3:00–7:00 PM 

We are having a barbecue in bydgoski Myślęcinek park. Let’s meet around grill in a picnic atmosphere. We are gonna to do some plays for kids and adults. Emic will buy something for eat but we encourage you to take something for everyone. Maybe you would like to run some activities for other? We are waiting for your initiative! Please sign up: https://bit.ly/2OVOvts  we will inform about details just signed people! 

 

The Emic Foundation during a pandemic

Safety rules: 

 1. Specialist meetings should be arranged by e-mail or telephone. 
 2. You should come to the meeting alone (without accompanying persons, unless the matter concerns more than one person). 
 3. At the meeting, you should be in a mask or visor and disinfect your hands before the meeting. 
 4. If you feel bad (coughing, fever, shortness of breath) - don't come to the meeting, just use online support.

Statement of the Kuyavian-Pomeranian Voivodship Office in Bydgoszcz:

https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/cudzoziemcy2 

 

Здравствуйте,приглашаем вас познакомиться с предложениями о мероприятиях в соседских клубах Фонда Эмик в августе 2020 года,  проводимым в рамках проекта “Ты имеешь право знать!” и “Ты имеешь право знать!Плюс”

 

 

TORUŃ

 

Дежурство для детей в соседском клубе // вторник, среда, четверг; 14:00-17:00 (кроме 11, 12 и 13.08) 

Родители (иностранцы), которым нужно зайти в банк, уладить срочное дело, пойти в магазин, отдохнуть в кинотеатре, могут оставить своих детей на несколько часов в соседском клубе, где под присмотром аниматоров свободного времени им наверняка не будет скучно. 

 

По средам экскурсие в музей (Этнографический музей, Музей Торуньского Пряника, Дом Николая Коперника), 14:00 - 16:00 

 

По средам (кроме 12.08) c 12:20 до 14:00, дежурство учителя для детей в возрасте 7-10 лет - Дороти Качоровскей 

 

По четвергам c 14:00 до 15:30 занятие по экологии. Занятия для детей, в ходе которых они узнают секреты экологии. 

Адрес: Кльоновица 40/1, Торунь  Контакт: Наталья Конвэрска (502 069 309)

 

Кулинарные мастерские из грузинской кухни c  Екатериной Лемонявой  // 01.08.2020, godz.12:00-18:00 

Форма для регистрации: https://bit.ly/32WWhLE


Занятия по музыкотерапии с Евгением Ковеленко // 5.08 i 26.08.2020, godz. 18:00-19:30  

Занятия, во время которых, благодаря звукам музыки, участники смогут научиться справляться с проблемами, они смогут расслабиться и почувствовать себя лучше. Занятия для взрослых и детей. 

 

Ремесленные мастерские для взрослых и детей // 6.08 и 20.08.2020, 15:30-17:30 

 

Пятничные кофе для мам с детьми // 07.08 i 21.08.2020, 10:00-12:00

Приглашаем все мамы, которые хотят проводить время вместе, поговорить и попить кофе или чай.

 

Занятия для детей “Лисица фенек на земле гнева” // 17.08.2020, 12:00- 13:00 

 

Встреча для женщин // 17.08.2020, 10.00-12.00 

 

Поездка из Торуня в Злоторию  на традиционных лодках // 22.08.2020, 17:30-20:30 

Мы приглашаем вас на уникальное путешествие на лодке из Торуни в Злоторю. Мы увидим руины замка, место, где Дрвенца впадает в Вислу, и мы увидим закат. В случае небольшого дождя состоится экскурсия. Заинтересованные лица получают информацию о деталях.

Форма для регистрации: https://bit.ly/2OZAWcx

 

Встреча в Клубе Городских Домохозяек // 25.08.2020, 19:00 

Мы приглашаем всех людей (ВАЖНО! Не только женщин), которые хотят вместе готовить банки, вязать крючком, сажать цветы, обмениваться навыками, идеями и активно проводить время друг с другом.

 

Праздник района Быдгошское пжедмесьче // 29.08.2020, 12:00-18:00 

Во время празднования будут проходить такие мероприятия, как: украинские кулинарные мастер-классы со Светланой Раздольской, день армянской культуры, мероприятия для детей, концерт Анастасии Пугачовой и DJ Tanzwinia, которые будут проводиться вечером перед штаб-квартирой Фонда Emic.

 

BYDGOSZCZ

 

Дежурство для детей в соседском клубе // вторник 10.00-17.00, четверг 9:00-16:00

Родители (иностранцы), которым нужно зайти в банк, уладить срочное дело, пойти в магазин, отдохнуть в кинотеатре, могут оставить своих детей на несколько часов в соседском клубе, где под присмотром аниматоров свободного времени им наверняка не будет скучно.

 

По понедельникам с 12:00 до 15:00 занятие по экологии (Ewa Szczepańska)

 

Вторник c кафе для мам с детьми до 6 лет с 12:00.

 

По четвергам с 14:00 до 16:00 мастерские по переработке и переработке "от старого к чему-то новому"

Адрес: ул. Гданьска 128, Быдгощ Контакт: Юстына Пермус-Саланьска (663 112 663)

 

Занятия для детей “Лисица фенек на земле гнева” // 20.08.2020, 12:00- 13:00

 

Встреча для женщин // 20.08.2020, 10.00-12.00

 

Занятия по музыкотерапии с Евгением Ковеленко  // 22.08.2020, 10:00-11:30 

Занятия, во время которых, благодаря звукам музыки, участники смогут научиться справляться с проблемами, они смогут расслабиться и почувствовать себя лучше. Занятия для взрослых и детей. 

 

Мастерская по вырезке народной бумаги // 22.08.2020, 12.00-14.00

 

Встреча в Клубе Городских Домохозяек // 22.08.2020, 14:00 

Мы приглашаем всех людей (ВАЖНО! Не только женщин), которые хотят вместе готовить банки, вязать крючком, сажать цветы, обмениваться навыками, идеями и активно проводить время друг с другом.

 

Барбекю в Парке Мысленчинке // 30.08.2020, 15:00-19:00 

Встретимся вокруг гриля в атмосфере пикника. Мы собираемся сделать некоторые пьесы для детей и взрослых. Emic купит что-нибудь для еды, но мы советуем вам взять что-то для всех. Возможно кто-нибудь хотели бы запустить некоторые мероприятия для других? Мы ждем вашей инициативы! Форма для регистрации:https://bit.ly/2OVOvts Заинтересованные лица получают информацию о деталях. 

 

Фонд Эмик во время пандемии

 

равила безопасности:

 1. На стационарный визит к специалисту обязательна предварительная запись по электронной почте или телефону.
 2. Вы должны прийти на встречу в одиночку (без сопровождающих лиц; не применяется если вопрос касается более чем одного человека). 
 3. Перед визитом надо дезинфицировать руки, во время визита носите маску. 
 4. Если Вы плохо себя чувствуете (кашель, повышенная температура, одышка) - не приходите на встречу, воспользуйтесь онлайн-поддержкой.

 

Заявление бюро Куявско-Поморского воеводства в Быдгоще

https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/cudzoziemcy2 

 

Informacja na temat pandemii koronowirusa: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 

Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w trakcie epidemii koronawirusa:

https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-specjalne-rozwiazania-dla-cudzoziemcow/

 

Jak uczyć się języka polskiego samodzielnie? 

https://maszprawowiedziec.com.pl/poradnik-przyjemnej-nauki-jezyka-polskiego/ 

https://emic.com.pl/aktualnosci/poradnik-przyjemnej-nauki-jezyka-polskego/ 

 

 

Zapraszamy do dołączenia do naszej grupy na Facebooku: 

We invite you to join our Facebook group: 

Кроме того, мы приглашаем всех иностранцев и все иностранки присоединиться к нашей группе в Facebook: https://www.facebook.com/groups/fundacjaemic/ 

 

maszprawowiedziec.com.pl

FB/FundacjaEmic

@: emic@emic.com.pl

 

0C1B9BA7247B4873BF493C2A4DF41F51

 

 

 

 

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.