Czym zajmowaliśmy się przez ostatnie 4 lata?

07/08/2019

W ciągu ostatnich czterech lat realizowaliśmy projekty bezpośrednio skierowane do migrantów oraz uchodźców przebywających w Polsce, głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

Oto kilka z nich: 

Uchodźcy mają głos! (2016-2017 r.), współfinansowany z FAMI zakładał kompleksową pomoc cudzoziemcom przebywającym w ośrodku dla cudzoziemców w Grupie k. Grudziądza. W ramach projektu prowadzona była świetlica dla dzieci w ww. ośrodku (70 dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych), program wsparcia prawnego dla osób ubiegających się o status uchodźcy oraz program integracji społecznokulturowej (prowadzonych dla łącznej liczby 150 osób). 

Polski – dodaj do znajomych (2016 r.), projekt współfinansowany z FAMI miał na celu wsparcie cudzoziemców przebywających na stałe lub czasowo na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w procesie integracji społecznej. Projekt kładł nacisk na zwiększanie umiejętności posługiwania się j. polskim, realizując model nauczania w niewielkich grupach. W ramach projektu finansowano także koszty egzaminów i certyfikaty językowe oraz wsparcie prawne w zakresie prawa pobytowego. Łączna grupa uczestników projektu: 117 osób 

Uchodźcy mają głos! Partycypator (2016-2017 r.), projekt współfinansowany ze środków EOG miał charakter badawczy i edukacyjny. Przeprowadzono rozległe badania na temat integracji uchodźców w Polsce podsumowane wydaniem raportu "Wielogłos. Integracja uchodźców w polskich gminach". Celem projektu była też edukacja pracowników administracji publicznej stykających się z uchodźcami oraz nauczycieli pracujących z dziećmi cudzoziemskimi – przygotowanie ich do współpracy z osobami z innych kręgów kulturowych niż Polska, będących w trudnej sytuacji życiowej w związku z doświadczeniem uchodźctwa. W ramach projektu powstały publikacja „Lokalne Systemy Integracji Cudzoziemców” dla Gminy Dragacz i Miasta Słupska oraz „Szkolny System Integracji Cudzoziemców”. 

Wielokulturowa Grupa (2016 i 2018r.) projekt współfinansowany ze środków MEN. Celem projektu była edukacja nauczycieli pracujących z dziećmi cudzoziemskimi. Zrealizowano konferencję składającą się w wykładów i warsztatów wskazujących sposoby wspierania integracji dzieci cudzoziemskich w grupie uczniów. Przeszkolono łącznie grupę 80 nauczycieli. W drugiej edycji położyliśmy nacisk na naukę dzieci j. polskiego nauczania dzieci w ośrodku dla cudzoziemców w Grupie, stworzenie grupy roboczej, przygotowującej materiały edukacyjne dotyczące migracji oraz seminarium dla szkół, do których uczęszczają dzieci cudzoziemskie. 

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.