Zmiany w pracy Fundacji EMIC w zwiazku z epidemią koronawirusa

12/03/2020

Zmiany w działaniach Fundacji Emic w związku z sytuacją epidemiologiczną:

 • konsultacje w Punkcie Informacyjno-Doradczym dla Cudzoziemców spoza UE w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy (budynek C, p. 136) będą zawieszone do odwołania. Informacje będą udzielane wyłącznie drogą telefoniczną i mailową (telefon: 52 349 76 91; e-mail: punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl)

 

 • konsultacje w Punkcie Informacyjno-Doradczym w Fundacji Emic w Toruniu (ul. Legionów 15/1) będą zawieszone do odwołania. Informacje będą udzielane wyłącznie drogą telefoniczną i mailową (telefon: 507-412-653; e-mail: michal.antonowicz@emic.com.pl)

 

 

 • stacjonarne dyżury prawnika będą zawieszone do odwołania. Informacje będą udzielane wyłącznie drogą telefoniczną i mailową (telefon: 501 186 804, e-mail: lukasz.lewandowski@emic.com.pl)

 

Due to the epidemiological situation:

 • consultations at the Information & Advising Point for Foreigners from outside the UE at the Kuyavian-Pomeranian Voivodship Office in Bydgoszcz (building C, room 136) will be closed until further notice. Information will be provided only by phone and email (telephone №: 52 349 76 91; e-mail: punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl)

 

 • consultations at the Information & Advising Point for Foreigners in Emic Foundation in Torun (Legionow 15/1) will be closed until further notice. Information will be provided only by phone and email (telephone №: 507-412-653; e-mail: michal.antonowicz@emic.com.pl)

 

 • Until 14 april 2020 Polish language lessons in Toruń and Bydgoszcz will take place online, all information is available from the teachers: Toruń (aleksandra.szwagrzyk@emic.com.pl), Bydgoszcz (katarzyna.rytlewska@emic.com.pl)

 

 • legal advice will be closed until further notice. Information will be provided only by phone and email (telephone: 501 186 804, e-mail: lukasz.lewandowski@emic.com.pl)

 

Из-за эпидемиологической ситуации:

 • консультации в Информационно-консультационном пункте для иностранцев из-за ЕС в Управлении Куявско-поморского воеводства в Быдгоще (здание С, к. 136) будут приостановлены до дальнейшего уведомления. Информация будет предоставляться исключительно по телефону и электронной почте (телефон: 52 349 76 91; e-mail: punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl)

 

 • консультации в Информационно-консультационном пункте для иностранцев в Эмис Фонд в Торуниу будут приостановлены до дальнейшего уведомления. Информация будет предоставляться исключительно по телефону и электронной почте (телефон: 507-412-653; e-mail: michal.antonowicz@emic.com.pl)

 

 • до 14 апреля 2020 года уроки польского языка в Торуни и Быдгоще будет проходить онлайн, всю информацию можно получить у преподавателей: Торунь (aleksandra.szwagrzyk@emic.com.pl), Быдгощ (katarzyna.rytlewska@emic.com.pl)

 

 • юридические консультации будут приостановлены до дальнейшего уведомления. Информация будет предоставляться исключительно по телефону и электронной почте (телефон: 501 186 804, e-mail: lukasz.lewandowski@emic.com.pl)

 

Więcej informacji o koronawirusie: https://udsc.gov.pl/koronawirus-informacje-dla-cudzoziemcow/

More information about coronavirus: https://udsc.gov.pl/koronawirus-informacje-dla-cudzoziemcow/

Больше информации о коронавирусе: https://udsc.gov.pl/koronawirus-informacje-dla-cudzoziemcow/

Przekaż darowiznę #GOŚĆWDOM

Wierzymy w polską gościnność i dlatego zapraszamy cię do udziału w zbiórce pod hasłem: #GOŚĆWDOM

Zbieramy pieniądze na bezpieczny dom dla uchodźczej rodziny z dziećmi, a konkretnie: wyposażenie dwupokojowego mieszkania w Bydgoszczy i opłacenie przez pół roku jego wynajmu.
Potrzebujemy zebrać jak najszybciej 19 500 złotych. Prosimy o darowiznę.

Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:
Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972
tytuł przelewu: darowizna GOŚĆ W DOM

Przekaż darowiznę #GOŚĆWDOM

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce.

Przekaż darowiznę #GOŚĆWDOM

2000 zł

Honorowy Gospodarz rodziny - pokrycie kosztu wynajmu i opłat mieszkania na miesiąc.

Przekaż darowiznę #GOŚĆWDOM

50 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, by mogła poczuć domową atmosferę.

Przekaż darowiznę #GOŚĆWDOM

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.