Kodeksy etyczne

Posiadanie kodeksu może być pierwszym krokiem do budowania odpowiedzialnego biznesu. Posiadanie kodeksu etyki w biznesie jest przejawem odpowiedzialności, a także stanowi zbiór zasad jakimi każdy pracownik danej firmy powinien kierować się w podejmowaniu decyzji, kontaktach biznesowych, a także w codziennym funkcjonowaniu firmy.

Swoje kodeksy etyczne posiadają instytucje, organizacje pozarządowe, grupy zawodowe (najbardziej znany kodeks etyki lekarskie, kodeks dziennikarski etc.) i firmy. W dużych korporacjach, w Europie Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych kodeksy etyczne są standardem. Wiele z tych firm ma nawet specjalne komórki etyczne trzymające pieczę nad przestrzeganiem kodeksu.

Kodeksy etyczne regulują relacje zarówno wewnątrz firmy/instytucji jak i na zewnątrz. Można w nich zawrzeć informacje na jakich wartościach i zasadach opiera się współpraca z partnerami, klientami, środowiskiem lokalnym itp.

Posiadanie kodeksu zwiększa zaufanie do firmy, pokazuje jakimi wartościami się kieruje. Coraz więcej firm chce mieć udział w rozwoju społeczności lokalnej, w której funkcjonuje, pokazywać zaangażowanie i przywiązanie do wartości. Ma to jednocześnie przełożenie na większe zaufanie do produktu jaki firma oferuje.

Co daje firmie posiadanie kodeksu etycznego?

  • przynależność do międzynarodowej społeczności firm, które posiadają takie regulacje (na zasadzie mamy kodeks, idziemy z duchem czasu, liczymy się z innymi, nie działamy w próżni)
  • większy szacunek społeczny (przekaz, że dla takiej firmy ważne jest dbanie od dobro ogółu)
  • zwiększone zaufanie do firmy oraz produktu, który oferuje
  • wiarygodność dla instytucji, innych firm, podwykonawców
  • z punku widzenia pracowników daje poczucie bezpieczeństwa, możliwość odwołania się do zapisów kodeksu, w przypadkach trudnych, spornych można się do niego odwołać. Osobom aplikującym do firmy daje możliwość rozeznania jakie warunki panują w potencjalnym miejscu pracy.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani stworzeniem kodeksu etycznego na potrzeby Państwa firmy czy instytucji lub macie Państwo pytania z tym związane, prosimy o kontakt mailowy.

Przekaż darowiznę #GOŚĆWDOM

Wierzymy w polską gościnność i dlatego zapraszamy cię do udziału w zbiórce pod hasłem: #GOŚĆWDOM

Zbieramy pieniądze na bezpieczny dom dla uchodźczej rodziny z dziećmi, a konkretnie: wyposażenie dwupokojowego mieszkania w Bydgoszczy i opłacenie przez pół roku jego wynajmu.
Potrzebujemy zebrać jak najszybciej 19 500 złotych. Prosimy o darowiznę.

Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:
Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972
tytuł przelewu: darowizna GOŚĆ W DOM

Przekaż darowiznę #GOŚĆWDOM

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce.

Przekaż darowiznę #GOŚĆWDOM

2000 zł

Honorowy Gospodarz rodziny - pokrycie kosztu wynajmu i opłat mieszkania na miesiąc.

Przekaż darowiznę #GOŚĆWDOM

50 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, by mogła poczuć domową atmosferę.

Przekaż darowiznę #GOŚĆWDOM

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.