Kodeksy etyczne

Posiadanie kodeksu może być pierwszym krokiem do budowania odpowiedzialnego biznesu. Posiadanie kodeksu etyki w biznesie jest przejawem odpowiedzialności, a także stanowi zbiór zasad jakimi każdy pracownik danej firmy powinien kierować się w podejmowaniu decyzji, kontaktach biznesowych, a także w codziennym funkcjonowaniu firmy.

Swoje kodeksy etyczne posiadają instytucje, organizacje pozarządowe, grupy zawodowe (najbardziej znany kodeks etyki lekarskie, kodeks dziennikarski etc.) i firmy. W dużych korporacjach, w Europie Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych kodeksy etyczne są standardem. Wiele z tych firm ma nawet specjalne komórki etyczne trzymające pieczę nad przestrzeganiem kodeksu.

Kodeksy etyczne regulują relacje zarówno wewnątrz firmy/instytucji jak i na zewnątrz. Można w nich zawrzeć informacje na jakich wartościach i zasadach opiera się współpraca z partnerami, klientami, środowiskiem lokalnym itp.

Posiadanie kodeksu zwiększa zaufanie do firmy, pokazuje jakimi wartościami się kieruje. Coraz więcej firm chce mieć udział w rozwoju społeczności lokalnej, w której funkcjonuje, pokazywać zaangażowanie i przywiązanie do wartości. Ma to jednocześnie przełożenie na większe zaufanie do produktu jaki firma oferuje.

Co daje firmie posiadanie kodeksu etycznego?

  • przynależność do międzynarodowej społeczności firm, które posiadają takie regulacje (na zasadzie mamy kodeks, idziemy z duchem czasu, liczymy się z innymi, nie działamy w próżni)
  • większy szacunek społeczny (przekaz, że dla takiej firmy ważne jest dbanie od dobro ogółu)
  • zwiększone zaufanie do firmy oraz produktu, który oferuje
  • wiarygodność dla instytucji, innych firm, podwykonawców
  • z punku widzenia pracowników daje poczucie bezpieczeństwa, możliwość odwołania się do zapisów kodeksu, w przypadkach trudnych, spornych można się do niego odwołać. Osobom aplikującym do firmy daje możliwość rozeznania jakie warunki panują w potencjalnym miejscu pracy.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani stworzeniem kodeksu etycznego na potrzeby Państwa firmy czy instytucji lub macie Państwo pytania z tym związane, prosimy o kontakt mailowy.

Przekaż darowiznę #wsadź nas za kratki

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

do naszego toruńskiego biura przy ul. Klonowica włamali się dziś złodzieje i ukradli laptopy oraz inne cenne rzeczy.
Potrzebujemy zebrać jak najszybciej około 4000 złotych, żeby zabezpieczyć nasze biuro. Prosimy o darowiznę.

Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:
Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972
tytuł przelewu: zabezpieczenie okien

Przekaż darowiznę #wsadź nas za kratki

20 zł

pomoże nam kupić 1/20 kraty zabezpieczającej na jedno okno 

Przekaż darowiznę #wsadź nas za kratki

50 zł

cegiełka, dzięki której kupimy 1/8 kraty zabezpieczającej na jedno okno 

Przekaż darowiznę #wsadź nas za kratki

100 zł

to 1/3 kosztów montażu jednego zabezpieczenia na okno