Dyżury on-line prawnika Fundacji Emic

25/03/2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem porady prawne dla cudzoziemców z województwa kujawsko-pomorskiego będą prowadzone on-line do odwołania.

 

 

Prawniczka Katarzyna Olszewska odpowie na państwa pytania z zakresu:

 • Legalizacji pobytu i procedur administracyjnych;
 • Prawa rodzinnego i spadkowego;
 • Prawa pracy;
 • Prawa cywilnego i karnego;
 • Dyskryminacji i mowy nienawiści.

Godziny dyżurów z  możliwością rozmowy/ rozmowy video/ czat na komunikatorze Skype : czwartki, godz. 14:00-19:00

Nazwa użytkownika do wpisania w wyszukiwarkę Skype: Prawnik Emic

Godziny dyżurów z możliwością czat (wiadomości tekstowe) na Facebooku -Emic Online : poniedziałki, wtorki: 13:30-19:30

Dodatkowo można kontaktować się z radcą prawnym Łukaszem Lewandowskim, również zdalnie, pod numerem: 501 186 804, mailem: lukasz.lewandowski@emic.com.pl.

Godziny dyżurów: Poniedziałki: 9:00-15:00, czwartki: 11:00-17:00

Poradnictwo prawne jest realizowane w ramach projektów "Masz Praw Wiedzieć!" i "Masz Prawo Wiedzieć! Plus" współfinansowanych z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji  "Bezpieczna przystań"

 

Online Legal Advice - Emic Foundation

Due to the epidemiological threat of coronavirus, legal advice for foreigners from the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship will be conducted online until further notice.

 

Lawyer Katarzyna Olszewska will answer your questions in the field:

 • Legalization of residence and administrative procedures;
 • Family and inheritance law;
 • Labor Law;
 • Civil and criminal law;
 • Discrimination and hate speech.

Roster hours with the possibility of conversation / video call / chat on a Skype communicator: Thursdays: 2:00 pm-7:00 pm

Username to enter in the Skype : Prawnik Emic

Roster hours with chat (textmessages) on Facebook - Emic Online:  Mondays, Tuesdays: 1:30 pm-7:30 pm

Additionally, you can contact with Łukasz Lewandowski (lawyer), tel. 501 186 804, email: lukasz.lewandowski@emic.com.pl

Duty hours: Monday: 9:00 am-3:00 pm, thursdays: 11:00 am-5:00 pm

Legal counseling is carried out as part of the projects "You Have Rights to Know!" and "You have the Right to Know! Plus" co-financed from the "Safeharbor" by the State Fund for Refugees, Migrants and Integration.   

 

Юридические консультации онлайн - Фонд Emic


Из-за эпидемиологической ситуации юридические консультации для иностранцев проживающих в куявско-поморском воеводстве будут онлайн до дальнейшего уведомления.

Юристка Катажина Ольшевскаяответит на ваши вопросы относительно:  

 • Легализации пребывания и административные процедуры; 
 • Семейное и наследственноеправо; 
 • Трудовоеправо;  
 • Гражданское и уголовноеправо;  
 • Юридические услуги в случаях дискриминации и разжигания ненависти.  

Список часов с возможностью разговора / видеозвонка / чата по Скайпу: Четверг, 14: 00-19: 00 

Имя пользователя в Скайпе: Prawnik Emic

Список часов с чатом (текстовые сообщения) на Файсбуке - EmicOnline: Понедельник, вторник: 13:30 - 19:30 

Вы также можете связаться с Лукашем Левандовским (юрист): 501 186 804, lukasz.lewandowski@emic.com.pl

Часы работы: понедельник: 9.00 - 15.00. Четверг: 11.00-17.00

Юридическая консультация реализован в рамках проекта «Ты имеешь право знать!»и Ты имеешь право знать!.Плус», дофинансированныйм из средств Национальной программы Фонда убежища, миграции и интеграции. 

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.