Doradca Zawodowy Fundacji Emic

23/04/2020

W Polsce brakuje wielu specjalistów w wielu branżach. Ty możesz zostać jednym nich!  Twoje umiejętności, zdolności i doświadczenie, to towar wysokiej klasy dla polskiego pracodawcy.  

Poszukiwanie pracy w Polsce to wieloetapowy proces.

Warto być solidnie przygotowanym do kolejnych etapów.

Dobrze przygotowane dokumenty aplikacyjne często otwierają drzwi do wspaniałej kariery zawodowej.

Trzeba umieć dobrze zredagować CV i List Motywacyjny.

 Rozmowa kwalifikacyjna jest ważnym elementem rekrutacji.

Dobrze jest wiedzieć, na co trzeba zwrócić uwagę, by zakończyła się sukcesem?

Jeśli nie ma pracy w Twoim zawodzie, można pomyśleć o zmianie zawodu.

Trzeba znać swoje mocne strony i ograniczenia.

Nie umiesz zredagować dokumentów? Nie wiesz, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Nie wiesz, jak zmienić zawód? Potrzebujesz rozmowy, pomocy, wyjaśnień?

Zadzwoń do doradcy zawodowego. To jest Twój przewodnik i opiekun w drodze do kariery?

Wiesław Piekarski – doradca zawodowy – czeka na telefon, maila lub inną wiadomość.

Nie wahaj się, dzwoń jak do przyjaciela!

Spotkania Skype/czat w języku polskim.  Video/chat Skype: wiesiek.piekarski  

Messenger: Wiesław Piekarski https://www.facebook.com/messages/t/100007471815087

Telefon: 517 653 641 email: wieslaw.piekarski@emic.com.pl

[RU]

В Польше не хватает квалифицированных работников в многих сферах. Ты можешь стать одним из них! Твое навыки, способности и опыт работы это продукт высокого класса для работодатели в Польше.

Поиск работы в Польше это многоступенчатый процесс.

Стоит хорошо подготовиться к следующим этапам.

Хорошо подготовленные документы часто открывают новые карьерные возможности. Вы должны уметь редактировать свое резюме и сопроводительное письмо.

Интервью является важной частью набора.

Хорошо знать, на что нужно обратить внимание, чтобы добиться успеха?

Если в твоей профессии нет работы – подумай о смене профессии.

Вы должны знать свое сильные и слабые стороны.

Ты не знаешь как редактировать свое резюме и сопроводительное письмо?

Ты не знаешь как подготовиться к собеседованию? Ты не знаешь как сменить профессию?

Позвони консультанту по карьере. Это твой опекун и советник.  Веслав Пекарски - консультант по карьере  - он ждёт на твой телефон или сообщение . Не стесняться и звони ему как другу!

Видео/чат Скайп: wiesiek.piekarski  

Messenger: Wiesław Piekarski https://www.facebook.com/messages/requests/t/100007471815087

 517 653 641 email: wieslaw.piekarski@emic.com.pl

[ENG]

In Poland there is still lack of a specialists in many sectors. You can be one of them! You’re skills, abilities and experience can be the high quality good for polish employer.

Looking for work in Poland is a multi-step process.

It’s worth to be solidly prepared for each step. 

Well prepared application documents often open the door to the wonderful career. You have to know how properly write your CV and motivation letter.

Also, job interview is important part of recruitment.

Is good to know what to pay attention to ended your conversation successfully.

If there is no job in your occupation, you can think about changing your career. You need to know your strong points and limits.

You can’t write your documents? You don’t know how to prepare for your job interview?  You have no idea how to retrain yourself?

You feel need to talk about it, find help and some explanations?

Call to the career advisor! He can be your guide and guardian on your way to career!

Wiesław Piekarski - career advisor - is waiting for your call, e-mail or other contact.

Feel free to call as a friend!

Skype meeting/chat in Polish. Video/chat  Skype: wiesiek.piekarski  

Messenger: Wiesław Piekarski https://www.facebook.com/messages/requests/t/100007471815087

517 653 641 email: wieslaw.piekarski@emic.com.pl

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreign transfers:

DOLAR:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 86 1020 5011 0000 9302 0384 4362

EURO:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 81 1020 5011 0000 9502 0384 4354

PL:  BIC SWIFT  BPKOPLPW 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.