Grudziądz, Inowrocław, Włocławek

24/05/2021

Jeżeli jesteś migrantką lub migrantem mieszkającym w wyżej wymienionych miastach i potrzebuje pomocy prawnika, chcesz nauczyć się języka polskiego czy wziąć udział w spotkaniach kulturalnych - zgłoś się do Fundacji Emic.

Od 2016 roku Fundacja Emic prowadzi kursy języka polskiego, poradnictwo prawne, zawodowe i psychologiczne oraz działania integracyjne w całym województwie. Prowadzimy biura stacjonarne w Toruniu i w Bydgoszczy. To że nie możesz spotkać się z nami w biurze, nie oznacza że nie możesz skorzystać z naszych działań. Prowadzimy kursy on-line i udzielamy wsparcia telefonicznego. Zadzwoń do naszych konsultantów w Toruniu (tel: +48 507 412 653) i w Bydgoszczy (tel: +48 501 186 730) lub napisz na adres emic@emic.com.pl.

Szczegółowy plan wydarzeń na każdy miesiąc znajduje się na stronie: https://maszprawowiedziec.com.pl/ (informacje dostępne w języku rosyjskim, angielskim i ukraińskim).  Zapraszamy!

***

If you are a migrant or a migrant living in the above-mentioned cities and need the help of a lawyer, want to learn Polish or take part in cultural meetings - contact the Emic Foundation.

Since 2016, the Emic Foundation has been conducting Polish language courses, legal, vocational and psychological counseling and integration activities throughout the voivodeship. We run stationary offices in Toruń and Bydgoszcz. Just because you can't meet us in the office doesn't mean you can't take advantage of our activities. We run on-line courses and provide telephone support. Call our consultants in Toruń (tel: +48 507 412 653) and in Bydgoszcz (tel: +48 501 186 730) or write to emic@emic.com.pl.
A detailed schedule of events for each month is available on the website: https://maszprawowiedziec.com.pl/ (information available in Russian, English and Ukrainian). We invite you!
***

Если вы мигрант или мигрант, проживающий в вышеупомянутых городах, и вам нужна помощь юриста, вы хотите выучить польский язык или принять участие в культурных встречах - свяжитесь с Emic Foundation.

С 2016 года Emic Foundation проводит курсы польского языка, юридические, профессиональные и психологические консультации, а также интеграционные мероприятия по всему воеводству. У нас есть стационарные офисы в Торуни и Быдгоще. Тот факт, что вы не можете встретиться с нами в офисе, не означает, что вы не можете воспользоваться нашей деятельностью. Мы проводим онлайн-курсы и обеспечиваем поддержку по телефону. Позвоните нашим консультантам в Торуни (тел .: +48 507 412 653) и в Быдгоще (тел .: +48 501 186 730) или напишите на emic@emic.com.pl.
Подробное расписание мероприятий на каждый месяц доступно на сайте: https://maszprawowiedziec.com.pl/ (информация доступна на русском, английском и украинском языках). Мы приглашаем Вас!
***

Якщо ви є мігрантом або переселенцем, що мешкає у вищезазначених містах і вам потрібна допомога юриста, ви хочете вивчатити польську мову або взяти участь у культурних зустрічах - зв’яжіться з фондом Emic

З 2016 року Фонд Емік проводить курси польської мови, юридичне, професійне та психологічне консультування, а також інтеграційні заходи по всьому воєводству. Ми маємо стаціонарні офіси в Торуні та Бидгощі. Те, що ви не можете зустрітися з нами в офісі, не означає, що ви не можете скористатися нашою діяльністю. Ми проводимо он-лайн курси та надаємо телефонну підтримку. Зателефонуйте нашим консультантам у Торуні (тел: +48 507 412 653) та в Бидгощі (тел: +48 501 186730) або напишіть на emic@emic.com.pl.

Детальний графік подій на кожен місяць доступний на веб-сайті: https://maszprawowiedziec.com.pl/ (інформація доступна російською, англійською та українською мовами). Запрошуємо Вас!

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreign transfers:

DOLAR:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 86 1020 5011 0000 9302 0384 4362

EURO:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 81 1020 5011 0000 9502 0384 4354

PL:  BIC SWIFT  BPKOPLPW 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.