Kurs języka polskiego

02/10/2020

Bezpłatny kurs języka polskiego dla cudzoziemców spoza UE

Zapraszamy na bezpłatne lekcje języka polskiego w Bydgoszczy, Grudziądzu oraz online dla osób spoza wymienionych miast! Kurs semestralny będzie realizowany od października 2020 do lutego 2021 r.

Zajęcia w Bydgoszczy i Grudziądzu będą odbywać się w trybie mieszanym: stacjonarnie i on-line. W Bydgoszczy utworzona zostanie grupa dla osób hiszpańskojęzycznych.

Z uwagi na konieczność wdrożenia wytycznych sanitarnych, związanych z epidemią Covid, grupy będą liczyły do 10 osób.

Dla osób spoza Bydgoszczy i Grudziądza zajęcia będą odbywały się online.

Zajęcia będą się odbywać w godzinach: 9.00-19.00

Harmonogram semestru:

01.10.-07.10.2020 – rejestracja na zajęcia przez Internet.

08-10.10.2020 – analiza zgłoszeń, utworzenie grup o odpowiednim poziomie nauczania.

12.10., 13.10., 14.10.2020 – rozmowy klasyfikujące.

19.10.-28.02.2021 – zajęcia w ramach semestru zimowego.

Harmonogram nie uwzględnia planów urlopowych lektorek.

Link do formularza: https://bit.ly/2Sl673C

Regulamin naboru:

Wysłanie swojego zgłoszenia za pośrednictwem formularza jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu:

 1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa nie jest jednoznaczne z przyjęciem na zajęcia. Do uczestnictwa w zajęciach zaprosimy osoby, które są najbardziej potrzebujące w zakresie nauki j. polskiego.
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia mają osoby, które są w Polsce od niedawna (do pół roku), a ich poziom językowy zostanie oceniony na maksymalnie A1 (poziom początkujący).
 3. Zajęcia są organizowane dla osób, których sytuacja materialna nie pozwala na rozpoczęcie nauki na komercyjnych kursach lub na uczelniach. W formularzu pytamy o sytuację materialną.
 4. Dokładny grafik zajęć będzie dostępny po zakończeniu naboru on-line – Fundacja postara się dostosować grafik do zapotrzebowania zgłoszonych osób.
 5. Osoby, które zakwalifikują się na zajęcia i będą miały trzy nieobecności nieusprawiedliwione, zostaną automatycznie usunięte z listy uczestników zajęć.
 6. Zajęcia będą trwać dwie godziny. Zajęcia w Bydgoszczy i Grudziądzu będą się odbywać w trybie mieszanym: stacjonarnie i on-line.
 7. W celu zachowania wytycznych sanitarnych, uczestnicy zajęć będą musieli mieć zasłonięte nos i usta – w sali lekcyjnej oraz w przestrzeniach otwartych, przed wejściem na zajęcia należy zdezynfekować ręce oraz stosować się do wytycznych związanych z zachowaniem odpowiedniej odległości od innych uczestników zajęć (1,5 m). Każdy ma zapewnioną własną ławkę, nie istnieje możliwość podchodzenia do innych uczestników i nauczyciela, nie ma możliwości przekazywania materiałów osobiście – zadania domowe i testy – tylko w formie on-line.
 8. Lektor będzie miał prawo poprosić o opuszczenie sali osoby, która jest chora, objawy są widoczne, np. kaszel, gorączka, duszności. Osoby, które chorują przewlekle – np. mają alergię, muszą poinformować o tym fakcie nauczyciela (informacja mailowa).
 9. Każdy z uczestników będzie raz na dwa tygodnie podpisywał oświadczenie, że według jego wiedzy nie jest zarażony COVID-19 oraz nie miał kontaktu z osobami, które są chore lub przebywają w izolacji.
 10. Uczestnicy, po skończonych zajęciach, wezmą udział w dezynfekcji stołów. Na zajęcia trzeba przychodzić punktualnie, nie będzie można czekać na swoje zajęcia w sali. Nie ma także poczekalni.
 11. Osoby, które uczestniczyły w kursach j. polskiego organizowanych przez Fundację Emic i przekroczyły liczbę nieusprawiedliwionych nieobecności nie mogą wziąć udziału w rejestracji.

Informacji udzielają:

Renata Lesner-Szwarc (koordynatorka projektu, renata.lesner-szwarc@emic.com.pl),

Katarzyna Biernacka (lektorka języka polskiego, katarzyna.biernacka@emic.com.pl).

Kursy języka polskiego są realizowane w ramach projektu „Masz Prawo Wiedzieć! Plus”, finansowanego przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Projekt jest realizowany przez Fundację Emic oraz Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Kursy są skierowane do cudzoziemców spoza Unii Europejskiej.

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreign transfers:

DOLAR:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 86 1020 5011 0000 9302 0384 4362

EURO:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 81 1020 5011 0000 9502 0384 4354

PL:  BIC SWIFT  BPKOPLPW 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.