Spotkania ze specjalistami w ramach projektu „Pracuj w Polsce!”

11/01/2021

Serdecznie zapraszamy na zaplanowane spotkania ze specjalistami w ramach projektu „Pracuj w Polsce!”. Informacja w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Przypominamy, że w trakcie uczestnictwa w projekcie obecność na jednym kursie adaptacyjnym i jednym spotkaniu ze specjalistą jest obowiązkowa. Link do spotkań na platformie ZOOM zostanie wysłany tylko do osób zarejestrowanych, w dniu spotkania.

Dyżury prawnika Piotra Iwanickiego: 11, 18, 25 stycznia 2021 r., od 14:00 do 17:00

Dyżury online: link

1) Spotkanie on-line poprowadzi dr Mateusz Tomanek „Finanse i oszczędności. Jak zaplanować prosty budżet domowy” (13.01.2021r. godz. 17.00-19.00). Spotkanie w języku polskim.

Limit osób: 25. Rejestracja: link

2) Spotkanie on-line poprowadzi dr Mateusz TomanekFinance and saving. How to plan your home budget? (20.01.2021r. godz. 17.00-19.00). Spotkanie w języku angielskim.

Limit osób: 25. Rejestracja: link

3) Spotkanie on-line z Veroniką Brazauskaite, specjalistka ds. cyberbezpieczeństwa Cyberbezpieczeństwo dla każdego. Jak nie dać się okraść w Internecie”  (26.01. godz. 17.00-19.00). Spotkanie w języku polskim.

Limit osób 25. Rejestracja: link

4) Spotkanie on-line z Veroniką Brazauskaite, specjalistka ds. cyberbezpieczeństwa Cyberbezpieczeństwo dla każdego. Jak nie dać się okraść w Internecie(28.01. godz. 17.00-19.00). Spotkanie w języku rosyjskim.

Limit osób 25. Rejestracji: link 

***

We cordially invite you to scheduled meetings with specialists as part of the project "Work in Poland!". Information in Polish, English and Russian. We encourage you to use our offer.

We remind you that during the participation in the project, attendance at one adaptation course and one meeting with a specialist is obligatory. Link to meetings on the ZOOM platform will be sent only to registered people on the day of the meeting.

On-line meeting with lawyer Piotr Iwanicki, he will be waiting for you: January 11, 18, 25 between 14:00 to 17:00, meeting is on zoom platform: link

1) On-line meeting with dr Mateusz Tomanek Finance and saving. How to plan your home budget?(13.01. at 5.00 – 7.00 PM). Meeting in Polish.

Limit of persons: 25.  Registration: link

2) On-line meeting with dr Mateusz Tomanek Finance and saving. How to plan your home budget?(20.01. at 5.00 – 7.00 PM). Meeting in English.

Limit of persons: 25.  Registration: link

3)On-line meeting with Veronika Brazauskaite, cybersecurity specialist „Cybersecurity for everyone” (26.01. at 5.00 -7.00 PM). Meeting in Polish.

Limit of persons: 25.  Registration: link

4) On-line meeting with Veronika Brazauskaite, cybersecurity specialist „Cybersecurity for everyone” (28.01. at 5.00 -7.00 PM). Meeting in Russian.

Limit of persons: 25.  Registration: link

***

Приглашаем вас на плановые встречи со специалистами в рамках проекта «Работа в Польше!». Информация на польском, английском и русском языках. Мы рекомендуем вам воспользоваться нашим предложением.

Напоминаем, что при участии в проекте обязательно посещение одного адаптационного курса и одна встреча со специалистом. Ссылка на встречи на платформе ZOOM будет отправлена ​​только зарегистрированным людям в день встречи.

Дежурвства юриста, консультации с юристом Петром Иваницким 11, 18, 25 января, с 14:00 до 17:00, юрист принимает онлайн: link

1) Онлайн встреча с док. Матеушем Томанек „Финансы и сбережения. Как запланировать обычный домашний бюджет” (13.01. 17.00-19.00). Встреча будет проводиться на польском языке. 

Количество мест ограничено: 25. Регистрация: link

2) Онлайн встреча с док. Матеушем Томанек „Финансы и сбережения. Как запланировать обычный домашний бюджет” (20.01. 17.00-19.00). Встреча будет проводиться на английском языке. 

Количество мест ограничено: 25.  Регистрация: link

3) Онлайн встреча с Вероникой Бразаускаите, специалист кибербезопастности «Кибербезопастность для каждого. Как уберечься от кражи в интернете» (26.01. 17.00-19.00). Встреча будет проводиться на польском языке.

Количество мест ограничено: 25. Регистрация: link

4) Онлайн встреча с Вероникой Бразаускаите, специалист кибербезопастности «Кибербезопастность для каждого. Как уберечься от кражи в интернете» (28.01. 17.00-19.00). Встреча будет проводиться на русском языке.

Количество мест ограничено: 25. Регистрация: link

 

Projekt „Pracuj w Polsce!”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo., Działanie 9.1 Włączanie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT., Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączanie społeczne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowanego zgodnie z umową numer UM_SE.433.1.787.2018, zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 07.12.2018 r.

Beztytulu

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreign transfers:

DOLAR:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 86 1020 5011 0000 9302 0384 4362

EURO:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 81 1020 5011 0000 9502 0384 4354

PL:  BIC SWIFT  BPKOPLPW 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.