Organizowanie społeczności migrantów i migrantek w woj. kujawsko – pomorskim

10/02/2022

Projekt skierowany jest do migrantów i migrantek, zamieszkałych w województwie kujawsko – pomorskim. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności w reprezentowaniu własnych interesów oraz samoorganizacji i samopomocy. Działania wspomagające ten proces obejmą instytucje publiczne i społeczność lokalną. Aktywności zaplanowane we wniosku, są odpowiedzią na niską samoorganizacje społeczności migranckich w strukturach formalnych (prowadzenie np. podmiotów ekonomii społecznej) oraz brak wsparcia systemowego pracowników i pracowniczek instytucji publicznych w kontakcie z klientem cudzoziemskim oraz brak znajomości perspektywy migranckiej przez kluczowe osoby tworzące dokumenty strategiczne na poziomie regionalnym.  

Prowadzone są cztery działania, w których procesowo, długofalowo i kompleksowo szkolić będziemy migrantów i migrantki w obszarach samorzecznicwa, asystentury, samoorganizacji i samopomocy. Łącznie planujemy przeprowadzenie 160 godzin warsztatów.  

Głównymi efektami projektu będą: włączenie w projektowanie narzędzi systemowych, asystentura i współpraca z 15 instytucjami, otwarcie spółdzielni oraz samopomoc kobiet. W trakcie projektu zatrudnimy 3 migrantów/ki posiadające cechy liderskie, które będą współrealizowały projekt i zdobędą kompleksowe doświadczenie pracy w strukturze podmiotu ekonomii społecznej.  

Łączna liczba odbiorców i odbiorczyń: 190 osób.  

Działanie koordynujemy z biura w Toruniu. Czas realizacji projektu to listopad 2021 - sierpień 2023.  

Koordynatorka projektu: Sylwia Żulewska ( sylwia.zulewska@emic.com.pl, tel: 796 130 965) 

Specjalistka ds. promocji i informacji: Tetiana Veksler (tetiana.veksler@emic.com.pl ) 

Projekt finansowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. 

 

 Active citizens fund4x v2

 

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreign transfers:

DOLAR:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 86 1020 5011 0000 9302 0384 4362

EURO:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 81 1020 5011 0000 9502 0384 4354

PL:  BIC SWIFT  BPKOPLPW 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.