Uchodźcy mają głos! - wzmocnienie praw migrantów i migrantek

10/02/2022

Projekt skierowany jest do migrantów i migrantek krajów państw trzecich oraz społeczeństwa polskiego. Celem projektu jest wzmocnienie reprezentacji prawnej osób w procedurze uchodźczej oraz rozwój kompetencji pracowników adm. publicznej w obszarze obsługi klienta cudzoziemskiego. Działania wspomagające ten proces obejmą środowiska szkolne oraz społeczeństwo przyjmujące.  

Aktywności zaplanowane we wniosku, są odpowiedzią na niski współczynnik otrzymywania ochrony międzynarodowej przez osoby poszukujące schronienia, brak zainteresowania przez podmioty decyzyjne edukacją dzieci z doświadczeniem migracyjnym, brak wsparcia pracowników administracji publicznej w obsłudze migrantów i migrantek, brak działań kampanijnych promujących prawa człowieka w kontekście migracji i wielokulturowości na poziomie regionalnym.  

Prowadzonych będzie 6 działań, w których procesowo, długofalowo i kompleksowo wspierać będziemy opisaną grupę. Podejmiemy również działania rzecznicze, lobbujące zmiany w procedurach dot. organizacji życia osób z doświadczeniem migracji, oraz zorganizujemy 3 panele sieciujące szkoły wielokulturowe. Grupą szczególną będą osoby mieszkające w Ośrodku dla Cudzoziemców w Grupie oraz młodzież uczęszczająca do Szkoły Podstawowej w Grupie. Część działań będzie miało zasięg ponadregionalny. Projekt realizowany w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Grupie k. Grudziądza, koordynowany z biura fundacji w Toruniu. Termin realizacji: grudzień 2021 - wrzesień 2023 roku. 

Koordynatorka projektu: Sylwia Żulewska (sylwia.zulewska@emic.com.pl, tel: 796 130 965) 

Projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. 

 

Active citizens fund4x v2

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreign transfers:

DOLAR:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 86 1020 5011 0000 9302 0384 4362

EURO:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 81 1020 5011 0000 9502 0384 4354

PL:  BIC SWIFT  BPKOPLPW 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.