Zapraszamy do programu "Przyjazna szkoła"

Realizujemy program „Przyjazna szkoła” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

 

 

 

 

Fundacja Emic zaprasza szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego, do których uczęszcza przynajmniej jedno dziecko z doświadczeniem migracyjnym, do wzięcia udziału w całorocznym bezpłatnym programie edukacyjnym „Przyjazna szkoła” w roku szkolnym 2020/2021. Na zgłoszenia czekamy do 10 września 2020 r. 

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne dostosowaliśmy nasz program do potrzeb szkół – zaplanowaliśmy mniejszą ilość zadań oraz bierzemy pod uwagę realizację niektórych aktywności w formie online. Mamy nadzieję, że taka hybrydowa formuła zachęci Państwa do wzięcia udziału w programie. 

Kogo zapraszamy do programu edukacyjnego:  

Do programu edukacyjnego zapraszamy dwóch nauczycieli/nauczycielki (w tym jedna osoba mająca wychowawstwo) oraz piętnastoosobową grupę uczniów i uczennic uczących się na II i/lub III etapie edukacyjnym, tworzących grupę projektową. Z uwagi na możliwe w kompletowaniu grupy istnieje możliwość realizacji programu przez jednego nauczyciela/nauczycielkę oraz zmniejszenie liczy osób w grupie projektowej. 

Jako organizacja pozarządowa, która od lat współpracuje ze szkołami, zdajemy sobie sprawę z licznych wyzwań związanych z nauczaniem podczas pandemii. Wiemy, że również niepewność w sposobach nauczania i możliwa konieczności realizacji podstawy programowej zdalnie może być przyczynom obaw przed samym przystąpieniem do programu. My zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by realizacja programu była dostosowana do aktualnych możliwości szkół. 

Ideą programu edukacyjnego jest: 

 • zachęcenie społeczności szkolnej do zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat migracji  
  i uchodźctwa; 
 • integracja migrantów i migrantek  z resztą społeczności szkolnej; 
 • kształtowanie postaw otwartych na różnorodność kulturową; 
 • zwiększenie aktywności społecznej uczniów i uczennic oraz wzmocnienie ich kompetencji niezbędnych podczas konstruowania projektu uczniowskiego oraz akcji. 

Korzyści dla szkoły, grona pedagogicznego oraz uczniów i uczennic 

W ramach programu edukacyjnego dowiesz się: 

 • jakie są powody migracji ludzi na świecie; 
 • z jakich krajów cudzoziemcy i cudzoziemki przyjeżdżają do Polski; 
 • jakie są współzależności na świecie; 
 • w jaki sposób wspierać proces integracji migrantów ze społecznością szkolną; 
 • czym jest projekt uczniowski i jak wygląda jego realizacja.  

Szkołom oferujemy: 

 • spotkanie informacyjne dla dyrekcji, nauczycieli i nauczycielek koordynujących program ze strony szkoły realizowane w formie 30 minutowego webinarium 
 • warsztaty dla uczniów i uczennic (na życzenie szkoły – możliwa forma spotkania online) 
 • seminarium wprowadzające oraz podsumowujące dla nauczycieli/nauczycielek oraz uczniów i uczennic 
 • materiały edukacyjne do realizacji projektu uczniowskiego, lekcji i zajęć pozalekcyjnych; 
 • przestrzeń na stronie www.maszprawowiedziec.com.pl oraz www.facebook.com/FundacjaEmic na przedstawienie działań realizowanych w szkole; 
 • certyfikat „Przyjaznej szkoły” dla szkoły oraz członków i członkiń grupy projektowej. 

Na czym będzie polegać zaangażowanie szkoły? 

 • prezentacji założeń programu edukacyjnego podczas rady pedagogicznej lub spotkania z kadrą pedagogiczną szkoły – fundacja udostępni krótką prezentację na temat założeń programu „Przyjazna szkoła”; 
 • Udział grupy projektowej w warsztatach edukacyjnych na terenie szkoły na temat migracji (działanie na życzenie szkoły); 
 • realizacji dwóch lekcji i/lub zajęć pozalekcyjnych na podstawie scenariuszy Fundacji Emic; 
 • realizacji przez grupę projektową przynajmniej jednej akcji o tematyce migracyjnej oraz projektu uczniowskiego, mającego na celu integrację społeczności szkolnej (możliwa realizacja akcji i projektu w formie online); 
 • udziale reprezentantów grupy projektowej w dwóch seminariach organizowanych przez Fundację Emic: wprowadzających oraz podsumowującym (na ten moment planujemy realizację seminariów w tradycyjnej formie, w przypadku zwiększenia zagrożenia epidemiologicznego seminaria odbędą się online) 
 • złożenia raportu całorocznego z działań realizowanych przez szkołę (forma krótkiego raportu z realizacji akcji oraz projektu, możliwa do uzupełnienia przez uczniów i uczennice) 

Terminarz programu „Przyjazna szkoła” w roku szkolnym 2020/2021: 

Miesiąc 

Działanie 

7 sierpnia - 10 września 

Rekrutacja szkół 

15 września 

Ogłoszenie wyników rekrutacyjnych 

Wrzesień 

Spotkania informacyjne z dyrekcją oraz koordynatorami szkolnych działań - omówienie zasad współpracy  

Październik 

Warsztaty lub e-warsztaty edukacyjne w szkołach dla grupy projektowej (na życzenie szkoły) 

27-28 listopada 

Seminarium oraz wspólne szkolenie dla wszystkich przedstawicieli grup projektowych realizujących program „Przyjazna szkoła” z możliwością zrealizowania go on-line.  

Grudzień- luty 

Dystrybucja przez Fundację Emic materiałów edukacyjnych. Przeprowadzenie na ich podstawie dwóch lekcji i/lub zajęć pozalekcyjnych 

Grudzień - maj 

Realizacja projektu uczniowskiego oraz akcji akcji o tematyce migracyjnej 

Maj- czerwiec 

Seminarium podsumowujące cały program edukacyjny, wręczenie certyfikatów „Przyjazna Szkoła” ( z możliwością realizacji on-line). 

Maj- czerwiec 

Seminarium podsumowujące cały program edukacyjny, wręczenie certyfikatów „Przyjazna Szkoła” ( z możliwością realizacji on-line). 

Zgłoszenia 

Zgłoszenie do programu edukacyjnego może wysłać dyrekcja, nauczyciel/nauczycielka, pedagog/pedagożka, psycholog/psycholożka.  

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą w ramach programu edukacyjnego wypełnijcie zgłoszenie do programu edukacyjnego: https://bit.ly/31wi4b0 

Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem do programu edukacyjnego „Przyjazna szkoła”. 

Do programu edukacyjnego możemy zaprosić ograniczoną ilość szkół. Podczas weryfikacji zgłoszeń będziemy zwracać uwagę na: 

Kryterium formalne: 

 • w szkole uczy się przynajmniej jedno dziecko z doświadczeniem migracyjnym; 

Kryteria dodatkowe: 

 • szkoła wskazuje potrzebę integracji międzykulturowej jako szczególnie dla niej ważną; 
 • integracja dzieci cudzoziemskich stanowi dla szkoły wyzwanie; 
 • w szkole zdarzały się sytuacje wskazujące na brak akceptacji innych osób niż z Polski; 
 • motywacje edukacyjne nauczycieli i nauczycielek; 
 • szkoła korzysta ze wsparcia asystenta/asystentki międzykulturowego; 

O zakwalifikowaniu do programu edukacyjnego „Przyjazna szkoła” poinformujemy Państwa do 15 września .b.r. 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres mailowy: natalia.konwerska@emic.com.pl . 

Więcej informacji o projekcie na www.maszprawowiedziec.com.pl . 

Program edukacyjny „Przyjazna szkoła” jest realizowany w ramach projektu „Masz Prawo Wiedzieć”, współfinansowanego z programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. 

 fami

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreign transfers:

DOLAR:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 86 1020 5011 0000 9302 0384 4362

EURO:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 81 1020 5011 0000 9502 0384 4354

PL:  BIC SWIFT  BPKOPLPW 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.