Wielokulturowa Grupa Plus

29/10/2021

Obecnie realizujemy Projekt Wielokulturowa Grupa Plus w terminie od 19.11.2021 do 15.12.2021 r.

Głównym celem projektu jest wsparcie szkół w woj. kujawsko-pomorskim, do których uczęszczają uczniowie cudzoziemscy oraz uczniowie będący obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w terminie 19.10.2021 r. – 15.12.2021 r. 

Cele szczegółowe projektu:  

  1. Przygotowanie programu nauczania języka polskiego jako obcego i języka edukacji szkolnej wspomagającego nauczycieli w pracy z uczniami cudzoziemskimi oraz uczniami będącymi obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.
  2. Wspomaganie procesu edukacyjnego uczniów cudzoziemskich oraz uczniów będących obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw poprzez organizację intensywnych zajęć wyrównawczych z języka polskiego. 
  3. Wsparcie procesu edukacyjno-integracyjnego uczniów cudzoziemskich oraz uczniów będących obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw z rówieśnikami ze szkoły. 
  4. Wsparcie nauczycieli oraz osób na co dzień pracujących z dziećmi - uczniami cudzoziemskimi oraz uczniami będącymi obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, w zakresie rozwoju niezbędnych kompetencji do pracy w środowisku wielokulturowym, poprzez organizację ogólnopolskiego webinarium oraz czterech e-szkoleń „Przygotowanie do pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym”.

Wielokulturowa Grupa Plus2

.

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreign transfers:

DOLAR:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 86 1020 5011 0000 9302 0384 4362

EURO:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 81 1020 5011 0000 9502 0384 4354

PL:  BIC SWIFT  BPKOPLPW 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.