Wyzwania szkół wielokulturowych - panel dyskusyjny

13/07/2022

Zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym poświęconym wyzwaniom, jakie stoją przed szkołami podstawowymi do których uczęszczają dzieci i młodzież mieszkająca w Ośrodkach dla Cudzoziemców. Będzie to pierwsze z trzech spotkań zaplanowanych do czerwca 2023 roku. 

 

Fundacją Emic w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Grupie k. Grudziądza realizuje projekt „Uchodźcy mają głos! – wzmocnienie praw migrantów i migrantek”. Już w ubiegłym roku zaplanowaliśmy realizację 3 paneli sieciujących szkoły, do których uczęszczają dzieci mieszkające w ośrodkach.

Zapobieganie dyskryminacji dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym względem polskiego systemu edukacji, w obszarach takich jak: edukacja, komunikacja, różnice kulturowe to kluczowe cele spotkań.  Skupimy sie na wyzwaniach organizacyjnych i edukacyjnych szkół oraz wymianie dobrych praktyk (w kontekście przestrzegania osobistych i publicznych praw dziecka), współpracy szkół wielokulturowych na rzecz otwartego, wolnego od hejtu i stereotypów środowiska, zebraniu wyzwań i wypracowaniu postulatów usprawniających funkcjonowanie szkół oraz zaadresowanie ich do Kuratoriów i Ministerstwa.

Harmonogram i zakres spotkań przedstawia się następująco:

  • sierpień 2022 – pierwsze spotkanie diagnozujące problemy zakładające również wymianę dobrych praktyk
  • czerwiec – grudzień 2022 – drugie spotkanie zapraszające do rozmowy przedstawicieli administracji publicznej (Urząd do Spraw Cudzoziemców, Kuratorium, Ministerstwa Edukacji i Nauki); praca nad postulatami wprowadzającymi zmiany – lider projektu Fundacja Emic
  • grudzień 2022 – czerwiec 2023 – trzecie spotkanie podsumowujące dyskusje i konsultujące wypracowane pismo postulujące zmiany.
  • lipiec – sierpień 2023 - skierowanie pisma do Ministerstwa Edukacji i Nauki przez Fundację Emic wraz z innymi organizacjami zajmującymi się integracją migrantów i migrantek.

Wszystkie spotkania odbędą się on-line, na platformie zoom.

Na pierwsze spotkanie zapraszamy 23.08.2022 w godzinach 9:00 – 13:00 (w tym zaplanowane godzinne spotkanie z gościem/gościną). Spotkania facylitowane będą przez ekspertkę zajmującą się edukacją.

Ramowy program:

Godzina

Poruszany temat

9:00 – 9:15

Sprawy organizacyjne, przywitanie osób uczestniczących, wprowadzenie do tematu panelu oraz przedstawienie celów.

9:15 – 10:15

Przedstawienie się osób uczestniczących oraz krótka charakterystyka szkół.

10:15 – 11:00

Dyskusja na temat wyzwań organizacyjnych – współpraca z Ośrodkami dla Cudzoziemców, organami prowadzącymi oraz organizacjami pozarządowymi.

11:00 – 11:15

Przerwa

11:15 – 12:15

Spotkanie z przedstawicielką The Norwegian Union of School Employees (Skolenes landsforbund) – Norweskim Związkiem Pracowników Szkół dot. organizacji szkół wielokulturowych w Norwegii.

12:15 – 12:45

Refleksje i dyskusja po spotkaniu. Rzeczywistość norweska vs polska.

12:45 – 13:00

Podsumowanie i zaplanowanie kolejnych spotkań.

Zakończenie spotkania

 W spotkaniu może wziąć udział dowolna liczba reprezentantów, reprezentantek szkoły.

Prosimy o wypełnienie krótkiego formularza potwierdzającego udział w spotkaniu: https://forms.office.com/r/jSHYjY4tkR

Pytania prosimy kierować do Sylwii Żulewskiej (sylwia.zulewska@emic.com.pl, tel: 796 – 130 – 965)

Działanie realizowane przez Fundację Emic oraz Szkołę Podstawową im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie w ramach projektu "Uchodźcy mają głos!- wzmocnienie praw migrantów i migrantek".

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Active citizens fund4x v3

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreign transfers:

DOLAR:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 86 1020 5011 0000 9302 0384 4362

EURO:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 81 1020 5011 0000 9502 0384 4354

PL:  BIC SWIFT  BPKOPLPW 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.