Fundacja Emic powstała w 2011 roku w Toruniu. Jej celem było przybliżenie dorobku antropologii wizualnej odbiorcom i odbiorczyniom kina zaangażowanego, prezentującego produkcje, które poruszały wątki wielokulturowości, zwyczajów, dialogu międzykulturowego i tradycji wybranych grup społecznych.

Drugie narodziny Fundacji Emic to 2015 rok.

W związku z zakończeniem działań na rzecz cudzoziemców/cudzoziemek i uchodźców/uchodźczyń w Polsce prowadzonych przez Polską Akcję Humanitarną, postanowiliśmy nie tylko kontynuować, ale także wzmocnić i rozszerzyć działania na rzecz wyżej wymienionych grup społecznych. Działamy głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wspieramy migrantów/migrantki i uchodźców/uchodźczynie – osoby, które stawiają swoje pierwsze kroki w Polsce. Udzielamy pomocy społecznej, prawnej, psychologicznej, językowej i integracyjnej, realizując projekty współfinansowane między innymi przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz budżet państwa czy Fundusz EOG.

[ PROGRAMY ]

Projekt skierowany do osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy z ośrodków w Grupie k. Grudziądza i Dębaku Podkowie Leśnej oraz osób z przyznaną ochroną międzynarodową (status uchodźcy/ochrona uzupełniająca) z województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.
Projekt skierowany do osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy z ośrodków w Grupie k. Grudziądza i Dębaku Podkowie Leśnej oraz osób z przyznaną ochroną międzynarodową (status uchodźcy/ochrona uzupełniająca) z województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.
Projekt skierowany do osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy i osób z przyznaną ochroną międzynarodową (status uchodźcy/ochrona uzupełniająca) oraz przedstawicieli instytucji publicznych (urzędów gmin/miast, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, itp.) oraz szkół (dyrekcja, nauczyciele/nauczycielki, asystenci/asystentki międzykulturowi, pedagodzy/pedagożki szkolni). Liderem projektu jest Fundacja EMIC, a partnerami strategicznymi Polska Akcja Humanitarna oraz Pracownia Zrównoważonego Rozwoju. Projekt współfinansowany jest ze środków EOG.
Projekt jest odpowiedzią na realne potrzeby społeczności lokalnych, w których funkcjonują cudzoziemcy i cudzoziemki ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy. Osią projektu jest szkoła wraz ze społecznością szkolną, obejmującą uczniów i uczennice wraz z ich rodzinami, nauczycieli oraz społeczność lokalna.

Wsparcie finansowe

Dane do przelewu: Fundacja Emic. Ul. Podgórna 50/2, 87-100 Toruń, nr konta:  91 1020 5011 0000 9502 0292 5972, tytuł przelewu: darowizna na działania statutowe.

 

Wolontariat

 

Jeśli interesuje Cię tematyka międzykulturowa i chcesz pomagać innym – napisz lub zadzwoń do nas!

 

Najważniejsze zadania naszych wolontariuszy i wolontariuszek to:

  • prowadzenie zajęć edukacyjnych i aktywizacyjnych w ośrodkach dla cudzoziemców w Grupie k. Grudziądza oraz Dębaku – Podkowie Leśnej;
  • wykonywanie tłumaczeń;
  • pomoc w organizacji wydarzeń integracyjnych;
  • fundraising – pozyskiwanie środków na wsparcie uchodźców/uchodźczyń i migrantów/migrantek ze źródeł instytucjonalnych, biznesowych i osób indywidualnych;
  • PR i promocja – np. obsługa profili fundacji w mediach społecznościowych, współpraca z mediami, wykonywanie projektów graficznych;
  • wszelkie działania służące rozwojowi naszej organizacji.

 

Współpraca

 

Chętnie nawiążemy współpracę z grupami nieformalnymi, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi, którzy chcą pomagać cudzoziemcom/cudzoziemkom i uchodźcom/uchodźczyniom.