Nabór dla instytucji publicznych dotyczący wsparcia w kontaktach z cudzoziemcami i cudzoziemkami

14/02/2022

Szanowni Państwo,

uruchamiamy nabór dla instytucji publicznych, w ramach którego chcemy wspierać pracowników i pracowniczki urzędów w kontaktach z klientem cudzoziemskim, korzystając jednocześnie z doświadczenia i wiedzy migrantów i migrantek znających procedury i mających doświadczenie życia w Polsce. Nabór skierowany jest do placówek z województwa kujawsko – pomorskiego.

Czego dotyczy nabór?

Z końcem stycznia zakończyliśmy nabór cudzoziemców i cudzoziemek mieszkających w naszym województwie, którzy znają w stopniu komunikatywnym język polski, znają procedury i są chętni pomagać innym cudzoziemcom dla których załatwianie spraw urzędowych związanych z pobytem w Polsce jest dużym wyzwaniem. Wybranych zostało 15 osób, mówiących m.in. w języku rosyjskim, ukraińskim, angielskim, arabskim, hindi, francuskim, hiszpańskim, perskim. Osoby te w kolejnych miesiącach zostaną przeszkolone i przygotowane do pełnienia roli asystentów i asystentek. W zamian za swoje zaangażowanie, fundacja będzie przekazywać bony podarunkowe, a w kolejnych miesiącach z najbardziej aktywnymi osobami, podpisywać umowy zlecenia.

W kolejnym etapie wybieramy 15 instytucji, które z tego wsparcia będą mogły skorzystać. W praktyce planujemy udostępnić Państwu listę osób z numerami telefonów, do których będziecie mogli zwrócić się o pomoc, jak wynika z naszych doświadczeń, najczęściej w sprawie tłumaczeń.

Stworzenie sieci w województwie kujawsko - pomorskim jest działaniem nowatorskim które ma pokazać jak może działać sieć samopomocy wśród osób z doświadczeniem migracji, oraz jakie korzyści ze współpracy z migrantami i migrantkami płyną dla instytucji publicznych. Docelowo, chcemy wspólnie z migrantami i migrantkami oraz instytucjami wypracować schemat działań, którego przyjęcie będziemy lobbować w samorządach.

Dodatkowo w ramach współpracy oferujemy szkolenia dla instytucji dot. różnic kulturowych, realizacji Indywidualny Programów Integracji, kontaktów z klientem cudzoziemskim.

Czego będziemy potrzebowali od Państwa aby nawiązać współpracę ?

  1. Podpisanie porozumienia współpracy
  2. Podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (w kontekście fundacji: udostępnienia przez nas bazy asystentów i asystentek)
  3. Wyznaczenia przynajmniej 2 pracowników lub pracowniczek instytucji, którzy najczęściej procedują sprawy migrantów i migrantek.
  4. Informowania koordynatorki projektu ze strony Fundacji Emic o każdym wsparciu udzielonym przez asystenta/asystentkę
  5. Wzięcie udziału w spotkaniu ewaluującym proces współpracy, które przewidujemy we wrześniu/październiku 2022 roku.

Z uwagi na pandemię COVID zakładamy, że większość konsultacji odbywać się będzie telefonicznie lub on-line.

Jak zgłosić instytucje?

Aby instytucja mogła korzystać ze wsparcia asystentów i asystentek, prosimy o wypełnienie formularza przez osoby decyzyjne, znajdującego się pod linkiem: https://bit.ly/3oOyQ1j Zgłoszenia przyjmowane są do 14 marca 2022 roku.

Korzystanie ze wsparcia asystentów i asystentek jest bezpłatne dzięki realizacji projektu „Organizowanie społeczności migrantów i migrantek w woj. kujawsko-pomorskim.”, finansowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Informacje formalne:

Dodatkowych informacji w sprawie naboru i organizacji pracy sieci udziela koordynatorka projektu Sylwia Żulewska (sylwia.zulewska@emic.com.pl, tel: 796 130 965)

 Active citizens fund4x v2

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreign transfers:

DOLAR:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 86 1020 5011 0000 9302 0384 4362

EURO:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 81 1020 5011 0000 9502 0384 4354

PL:  BIC SWIFT  BPKOPLPW 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.