Szkolny System Integracji

08/02/2022

Szkolny system integracji, czyli dobre praktyki pracy w środowisku zróżnicowanym pod względem kraju pochodzenia.

 

Czym jest SSI?

Szkolny system integracji to zestaw gotowych narzędzi oraz pomysłów do wykorzystania, który został podzielony na etapy, zgodnie z chronologią roku szkolnego. Powstał on na podstawie długoletnich doświadczeń dwóch placówek: Szkoły Podstawowej im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie i Gimnazjum im. Feliksa Kikulskiego w Michalu (Gmina Dragacz, województwo kujawsko-pomorskie) oraz krótszych doświadczeń Szkoły Podstawowej nr 5 im. płk. Stanisława Sitka w Grudziądzu. Jest to propozycja wdrożenia w szkole, a nie obowiązkowa procedura. Można go traktować całościowo — jako model, ale można także wykorzystywać jego poszczególne elementy w zależności od potrzeb placówki i istniejących w niej rozwiązań, np. w kontekście pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami.

Publikacja została wydana w ramach projektu „Uchodźcy mają głos! — partycypator” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG we współpracy Fundacji Emic z partnerami projektu Pracownią Zrównoważonego Rozwoju i Polską Akcją Humanitarną. Publikacja ma na celu przedstawienie możliwych do wdrożenia modeli pracy z migrantami i migrantkami ubiegającymi się o nadanie statusu uchodźcy i osobami z ochroną międzynarodową. W raporcie można znaleźć informacje jak zbudować i zrealizować szkolne i lokalne (gminne, miejskie) systemy integracji oraz zapoznać się z wynikami badań lokalizujących słabe i mocne strony systemu przyjmowania i integracji osób z doświadczeniem migracyjnym w Polsce.

Od kogo dla kogo?

Model został stworzony przez specjalistów z Fundacji Emic, Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Pracowni Zrównoważonego Rozwoju w 2016 roku z myślą o społecznościach szkolnych, w których uczą się dzieci z doświadczeniem migracyjnym lub w których mogą się pojawić. Jego celem jest ułatwienie pracy w sytuacji, w której w szkole uczą się osoby zróżnicowane pod względem pochodzenia — w szczególności w jej początkowej fazie.

Po co?

Idea szkolnego systemu integracji jest wynikiem obserwacji dotychczasowych praktyk szkół pracujących z migrantami i migrantkami. Rozmowy z pracownikami szkół potwierdzały, że w przeważającej większości przypadków, w momencie pojawienia się dziecka- migranta, społeczności szkolne były pozostawione same sobie. W takiej sytuacji każda społeczność szkolna metodą prób i błędów wypracowywała swoje narzędzia i metody działania. Ten system ma ograniczyć takie sytuacje w przyszłości i sprawić, aby szkoły, które staną przed sytuacją pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym mogły skorzystać z doświadczeń placówek, które mierzyły się z tym wyzwaniem wcześniej. Jest to szczególnie ważne z uwagi na ogromną rolę, jaką pełni szkoła w tworzeniu społeczności lokalnej, przede wszystkich w mniejszych miejscowościach. Jest ona często jedynym miejscem potencjalnej integracji dzieci- migrantów i ich rodziców ze społecznością. Dobrze poprowadzone działania integracyjne w szkole zwykle mają decydującą rolę w procesie integracji.

Materiały do pobrania:

Rekomendacje są efektem pracy nauczycieli i nauczycielek, dyrektorów i dyrektorek, edukatorów i edukatorek obecnych na seminarium dla szkół pt. „Dziecko Cudzoziemskie w polskiej szkole. Szanse, wyzwania, refleksje” współfinansowanego z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas części warsztatowej trwającej łącznie 3 godz. uczestnicy i uczestniczki seminarium mieli za zadanie wypracować rekomendacje dla innych szkół, z wskazaniem dobrych praktyk w odpowiedzi na konkretne problemy szkolnych środowisk wielokulturowych.

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreign transfers:

DOLAR:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 86 1020 5011 0000 9302 0384 4362

EURO:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 81 1020 5011 0000 9502 0384 4354

PL:  BIC SWIFT  BPKOPLPW 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.